Veilig Verkeer Nederland lanceert praktijktoets thuis

Veel groep 8-leerlingen dreigen dit schooljaar, vanwege de coronacrisis, geen praktisch verkeersexamen te kunnen doen. Voor deze leerlingen heeft Veilig Verkeer Nederland een eenmalig alternatief bedacht. De Praktijktoets thuis.

Meisje op de fiets

De praktijktoets is gericht op de route naar de nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Wanneer kinderen deze route de komende weken met hun ouders oefenen kunnen zij nog dit schooljaar hun verkeersdiploma in ontvangst nemen.

De VVN Praktijktoets thuis

Voor de praktijktoets thuis doen de kinderen drie opdrachten:

  • De online fietscheck om te checken of de fiets helemaal in orde is. 
  • De routetest, om te bekijken hoe gevaarlijk de nieuwe route naar het voortgezet onderwijs is. Op het werkblad nemen kinderen de punten door waar ze op moeten letten tijdens het fietsen van de route. 
  • De praktijktoets. De kinderen fietsen de route, terwijl een ouder achter hen aan fietst om te kijken hoe het gaat. Na afloop hiervan bespreken ze samen hoe het ging en of zij er klaar voor zijn om zelfstandig de route naar de nieuwe school te fietsen.

In overleg met school kunnen kinderen voor het einde van dit schooljaar het felbegeerde verkeersdiploma in ontvangst nemen.  

Verkeer is een praktijkvak. De verkeerskennis is belangrijk, maar de echte verkeerservaring doe je op in de praktijk. Daarom is het praktisch verkeersexamen een onlosmakelijk onderdeel van het nationaal VVN Verkeersexamen. 

Rob Stomphorst - Woordvoerder Veilig Verkeer Nederland

Tips voor ouders

Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat ouders het spannend vinden om hun kinderen letterlijk en figuurlijk los te laten in het verkeer. Want wanneer kan je je kind ‘los laten’ in het verkeer? 

Het is als ouder fijn als je weet wat je kind op welke leeftijd ongeveer 'aankan' in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland geeft daarom tips aan ouders van kinderen in alle leeftijden over de verkeersontwikkeling van hun kinderen. Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling, zowel lichamelijk als mentaal. De fietsvaardigheid neemt tot ongeveer 14 jaar toe, waarbij tot het tiende jaar de grootste verbeteringen worden waargenomen. 

Naast de verkeerslessen op school doen kinderen verkeersinzicht vooral op door zelf veel te lopen en te fietsen. Veilig Verkeer Nederland roept ouders dan ook op om de kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te laten gaan en hier zo jong mogelijk mee te beginnen. 

Daarnaast is het goede voorbeeld geven van groot belang. Je kunt bijvoorbeeld gezamenlijk afspraken maken over hoe je zonder afleiding fietst of loopt, en over het wachten voor het rode voetgangerslicht.

Juist door met je kind veel te fietsen, zie je hoe je kind reageert in het verkeer. Je ontdekt wat je kind al kan en waarmee je nog kunt helpen. Een goede reden moment om dit ook in de zomervakantie te doen als voorbereiding op de nieuwe route naar de school voor voortgezet onderwijs. Als de scholen weer beginnen is er altijd een toename van fietsongevallen te betreuren.

Rob Stomphorst - woordvoerder Veilig Verkeer Nederland