Oproep aan overheid: 'Blijf investeren in veilige fietsvoorzieningen'

Met de forse toename van het aantal e-bikes die met een hogere snelheid gebruik maakt van de Nederlandse fietsinfrastructuur, is het belangrijk dat de overheid blijft investeren in de fietsinfrastructuur. Het uitbreiden van het netwerk van vrij-liggende fietspaden heeft de voorkeur omdat hiermee een scheiding wordt aangebracht met het gemotoriseerde verkeer.

Fietsfamilie

Met de Provinciale Statenverkiezingen in het vooruitzicht is het volgens Veilig Verkeer Nederland belangrijk om te kiezen voor de politieke partijen die het beste voor hebben met het blijvend verhogen van de verkeersveiligheid voor de fietser.

Nederland, Fietsland

Nederland is fietsland nummer één en dat moet zo blijven. We mogen trots zijn op onze fietsinfrastructuur en het is zaak dat overheden hierop blijven investeren. Nederland beschikt momenteel over ruim 23 miljoen fietsen en ruim 38 duizend kilometer aan fietspaden.

Onze woordvoerder Rob Stomphorst komt daarom met de volgende oproep aan de overheid en politiek: "Fietsen wordt ons, net als zwemmen, met de paplepel ingegoten. Het balanceren op twee wielen is ons verre van vreemd en dat moet zo veilig mogelijk gebeuren. Die veiligheid heb je grotendeels zelf in de hand en veilige fietsvoorzieningen zijn en blijven een absolute noodzaak. En in dat laatste kan alleen de politiek het verschil maken.".

"Veiligheid heb je grotendeels zelf in de hand en veilige fietsvoorzieningen zijn en blijven een absolute noodzaak. En in dat laatste kan alleen de politiek het verschil maken"

Rob Stomphorst, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland

Gezondheidsvoordelen en kwetsbaarheid

Van de 582 dodelijke verkeersongevallen in 2021 hebben de fietsers een te groot aandeel. Maar liefst 207 fietsers kwamen om in het verkeer en twee derde hiervan bestond uit ouderen. Bij deze groep gaat het deels om eenzijdige ongevallen bij het op- en afstappen die ontstaan als gevolg van evenwichts-problemen die op latere leeftijd kunnen optreden. De omvang hiervan is echter onbekend.

Van de fietsslachtoffers in 2021 reden er 80 op een e-bike of een speed-pedelec. Ruim twee derde - 71% - van het jaarlijkse aantal van de naar schatting 6.800 ernstig verkeersgewonden in Nederland is een fietser. Het overgrote deel daarvan raakt gewond in een ongeval waarbij geen motorvoertuig is betrokken. Ruim de helft van de ernstig verkeersgewonden is 60 jaar of ouder, een op de zes (17%) is 80 jaar of ouder. Fietsen is echter wel een gezonde bezigheid die we allemaal tot op vergevorderde leeftijd veilig willen blijven uitvoeren.

Feit 1 SWOV
Tabel 1. Het aantal verkeersdoden onder fietsers naar tegenpartij zoals geregistreerd in BRON en ontwikkelingen over de lange termijn. NB: het aantal fietsdoden waar geen gemotoriseerd verkeer bij betrokken was wordt in deze tabel onderschat. Bron: IenW.
tabel Swov
Tabel 2. Het overlijdensrisico naar leeftijdsgroep voor fietsers gebaseerd op het werkelijk aantal verkeersdoden per miljard afgelegde reizigerskilometers (2012-2021). Bron: CBS, bewerking SWOV.

"In het kader van de Provinciale Statenverkiezingen is het belangrijk om te kiezen voor de politieke partijen die het beste voor hebben met het blijvend verhogen van de verkeersveiligheid voor de fietser."

Rob Stomphorst, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland

Onveilige verkeerssituaties melden 

Wat kan jij als fietser doen om het veiliger te maken? Op onze website delen we verschillende tips hoe jij (met de e-bike) veilig onderweg kan blijven gaan. Is er een gevaarlijke verkeerssituatie bij jou in de buurt? Dan kun je hier een melding van doen bij het VVN Participatiepunt. Dit is ons online platform waar bewoners meldingen van verkeersonveilige situaties kunnen maken die zij ervaren in hun directe woonomgeving. Op basis van deze melding gaan wij (gezamenlijk) in overleg met melders en gemeente of provincie om de situatie op te lossen.

Samen sta je altijd sterker! Daarom bieden we ook verschillende VVN Buurtacties aan die je kan doen om samen met de straat, buurt of gemeente in actie te komen voor veiliger verkeer. Meedoen is makkelijk.