De VVN Remwegdemo: Wat doet snelheid?

Om te laten zien wat snelheid doet organiseren we samen met onze partners Ford en Michelin remwegdemonstraties in heel Nederland.

Remwegdemo VVN

Te hard rijden is een belangrijke veroorzaker van veel verkeersongevallen: naar schatting wordt een derde van de dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid. Als de gemiddelde snelheid zakt van 50 naar 49 km/uur, dan zal dit naar verwachting leiden tot 5,9% minder doden en 4% minder ernstig gewonden

"De meeste verkeersslachtoffers vallen als gevolg van een te hoge snelheid. Het overkomt mensen of mensen maken zich er schuldig aan. Te hoge snelheid in woonwijken is een groeiend probleem. Het probleem van te hoge snelheden speelt wereldwijd. Met de buurtactie VVN Remwegdemo willen wij samen met onze partners Ford en Michelin direct laten zien wat snelheid doet. Wij hopen door middel van de remwegdemonstraties bij te dragen aan een verandering van het rijgedrag en daarmee aan het verminderen van het aantal ongevallen."

Evert-Jan Hulshof - Directeur Veilig Verkeer Nederland

In actie voor een veiligere buurt

Via het VVN Participatiepunt kan iedereen een melding maken van verkeersonveilige situaties in de buurt. Je ontvangt dan advies van ons om deze situatie te verbeteren, waar mogelijk in overleg met de gemeente. Om buurtbewoners te ondersteunen bieden we verschillende VVN Buurtacties aan.

VVN Remwegdemo

Eén van de buurtacties is de VVN Remwegdemo. Het doel? Bewoners laten zien wat voor impact snelheid heeft op de remweg. Voor deze demonstraties werken we nauw samen met onze partners Ford Nederland en Michelin. Wil jij ook een VVN Remwegdemo organiseren? Maak een melding!

VVN Remwegdemo in Zeeland

"Het veiligheidsaspect is uiteraard dé factor die ons rechtstreeks bindt aan Veilig Verkeer Nederland. In de VVN Remwegdemo komt de korte remweg nadrukkelijk aan de orde. Banden zijn het enige contactpunt van de auto met de weg en spelen daarom een cruciale rol. Als bedrijf dat actief is binnen de automotive industrie, willen we niet alleen op het vlak van onze producten maar ook maatschappelijk ons steentje bijdragen aan een veiliger verkeer."

Renske Turpijn - Directeur Communicatie Benelux van Michelin

"De innovatieve veiligheids- en rijassistentiesystemen van Ford hebben als doel de bestuurder te ondersteunen bij het autorijden en de kans op aanrijdingen of de impact daarvan tot een minimum te beperken. Ook organiseren wij al jaren onze gratis gevorderde rijvaardigheidstraining 'Driving Skills for Life' voor jonge automobilisten. Het effect van snelheid op de remweg speelt tijdens de training een belangrijke rol. De VVN Remwegdemo en de missie van Veilig Verkeer Nederland om mensen zo veilig mogelijk aan het verkeer te laten deelnemen sluit naadloos aan bij onze eigen inspanningen voor een veiliger verkeer.”

Sebastiaan van de Pol - PR Manager van Ford Nederland B.V.