Reorganisatie en voortbestaan Veilig Verkeer Nederland afdeling Coevorden.

Na het overlijden van ons boegbeeld Harry Elzer, het vertrek van een deel van het bestuur en enkele vrijwilligers zal per 1 juli a.s. de afdeling in de huidige vorm ophouden te bestaan.

 

VVN;Coevorden;Rob Perdijk;gemeente Coevorden;

VVN Coevorden is al vele jaren verantwoordelijk voor de uitvoering van o.a. Praktisch Verkeersexamen, fietscontroles op de basisscholen, alcoholcontrole in samenwerking met politie, scootmobiel-trainingen, Voorlichtingsprogramma Blijf Veilig Mobiel en nog vele andere activiteiten op verkeer educatief gebied. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers was vaak op pad hiervoor. VVN is hen zeer dankbaar voor hun inzet om Coevorden een stukje verkeersveiliger te maken!

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Coevorden, met ingang van 11 Juni is het  bestuur overdragen aan het Districtsbestuur Drenthe. Het voornemen is om in deze nieuwe samenstelling alle geplande activiteiten te laten doorgaan. VVN Coevorden hoopt in de toekomst aan te sluiten bij de eventuele VVN-regio Zuidoost Drenthe.

Wilt u zich ook inzetten voor de verkeersveiligheid? We zijn op zoek naar meer mensen om ons te helpen met het uitvoeren van de eerdergenoemde activiteiten. Neem contact op met de nieuwe voorzitter van de afdeling Yvonne Baas via 06-53651105 voor meer informatie.

Wat speelt er in jouw buurt?