Gezocht vrijwilligers vanuit Biddinghuizen en Swifterbant

Dronten

De werkgroep VVN  Dronten, zoekt uitbreiding in de woonkernen Biddinghuizen en Swifterbant voor het stimuleren van de verkeersveiligheid en het ondersteunen van activiteiten die daar uit voort komen.

Wij zoeken personen die zich daar voor willen inzetten.

Voor uitgebreide informatie kan men zich richten tot; Freek Haan(06-44796447) of Adri de Munnik(06-13068806).

Stand VVN

Wat speelt er in jouw buurt?