Gabriëlla Modderman nieuwe afgevaardigde VVN Fryslân.

Drachten

In de Verenigingsraad van juni is Gabriëlla Modderman toegetreden namens VVN Fryslân, zij is gekozen door de leden van het District.

Gabriëlla Modderman

De verenigingsraad is de algemene vergadering van de vereniging. Zij bestaat uit 18 afgevaardigden, verkozen door de leden van de vereniging vanuit de 12 provincies. De verenigingsraad is daarmee het hoogste orgaan van de vereniging.

Gabriëlla heeft haar eigen mediabureau en een zoon op de lagere school en is politiek actief. Hiermee staat zij volop in de maatschappij. Wij zijn heel blij dat we met Gabriëlla een enthousiaste afgevaardigde hebben die nieuw elan in de vereniging  brengt.

Wat speelt er in jouw buurt?