"Iedereen fietst" in top 3 bij genomineerden Tour de Force Innovatieprijs 2020

Leeuwarden

Tour de Force is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. De doelstelling van Tour de Force is ambitieus: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Anders denken is één van de handvatten die de Tour de Force inzet om de ‘Schaalsprong Fiets’ te realiseren. En anders denken vraagt om vernieuwende ideeën, om innovaties die een doorbraak kunnen veroorzaken. Dat is ook de drijfveer achter de Tour de Force Innovatieprijs van € 10.000,- die jaarlijks wordt uitgereikt. In mei en juni stond de aanmelding voor de prijs van 2020 open en zijn er 14 innovatieve ideeën ingediend. Het project "Iedereen fietst" waar ook VVN Fryslân aan meewerkt staat in de top 3!

Iedereen fietst

Iedereen fietst heeft als doel ervoor te zorgen dat iedereen in Leeuwarden over een fiets kan beschikken. Vooral daar waar er thuis geen financiële middelen voor beschikbaar zijn en met de focus op kinderen. Zij hebben een achterstand op fietsvaardigheid en binnen het sociale leven. Als je te weinig geld hebt om je te verplaatsen kom je bijna nooit je eigen buurt uit. Deze vervoersarmoede kan ervoor zorgen dat je verminderde toegang hebt tot sociale contacten, werk, zorg of onderwijs. Zeker voor kinderen geldt: jong meedoen is later meetellen. Met een fiets kom je letterlijk en figuurlijk verder!

Binnen dit project zijn verschillende partners aangehaakt om het gehele proces voor de afnemer te ontzorgen en fietsgebruik te stimuleren. Stichting Leergeld Leeuwarden e.o., Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, Kindpakket.nl, de ANWB hebben samen met al hun lokale vrijwilligers in 2019 de krachten gebundeld om dit in Leeuwarden te realiseren. Vrijwilligers van VVN hebben hier hun bijdrage aan geleverd. Het accent ligt in eerste instantie bij het fietsende schoolkind - vanaf 8 jaar -, maar zal op termijn ook zeker ingezet kunnen gaan worden voor volwassenen. Ons doel is dan ook: Ieder één fiets.

De definitieve winnaar van de prijs wordt bekend gemaakt tijdens het Nationaal Fietscongres op 3 september.

Wat speelt er in jouw buurt?