Rijvaardigheidsdag voor plussers - een verslag van onze VVN Noord verslaggever - Dirk de Jong

Dokkum

Een weggebruiker moet in het verkeer veel waarnemingen doen en steeds weer beslissingen nemen, en als men wat ouder wordt dan komen er beperkingen als het om de gezichtsscherpte en reactiesnelheid gaat. En hoe weet je nu als oudere dat je nog adequaat reageert op verkeerssituaties?  

rijvaardigheidstraining

 Om dat te ervaren werd een rijvaardigheidstest georganiseerd in de IJsherberg- met 20 deelnemers- die uit een drietal onderdelen bestond: Een voorlichting van de SBV (Stichting Bevordering Verkeersveiligheid) waarin de theorie werd getoetst, daarnaast was er van Veilig Verkeer Nederland (VVN) een reactietest, ogentest en een gehoortest. Het derde onderdeel was een rijtest afgenomen door 6 ervaren rijinstructeurs van autorijscholen uit de regio.

Volgens de gemeente Noard East Fryslân die de organisatie op zich nam is een deelnemer al geslaagd als ze meedoen, want dat betekent dat men bewust met het verkeer bezig is. Eigenlijk zou men alle automobilisten-ongeacht hun leeftijd-geregeld een spiegel voor moeten houden wat betreft hun rijgedrag. 

Terug naar de basis is: Aan de verkeersregels houden, je niet laten afleiden en in het steeds drukker wordend verkeer begrip hebben voor je medeweggebruiker. Dat bij het ouder worden vermogens geleidelijk afnemen hoeft geen beletsel te zijn voor deelname aan het verkeer, de praktijk leert dat het ruim wordt gecompenseerd door eerder te kijken en te reageren op de weg, als de adviezen van de deskundigen worden toegepast dan kan men weer verantwoord en veilig deelnemen aan het verkeer, en dat was het uiteindelijke doel van een( geslaagde) rijvaardigheidstest in Dokkum.

 

Wat speelt er in jouw buurt?