Snelheidsmeting door leerlingen van de Boarne

in Aldeboarn

Praktische verkeerslessen door gastdocenten en vrijwilligers van VVN.

snelheidsmeting

Op aangehaakte basisscholen in Fryslân krijgt elk kind elk jaar een praktisch verkeersproject zodat er ervaring en kennis is opgedaan als ze van de basisschool komen. Vandaag kregen de leerlingen van de Boarne in Aldeboarn verkeersles. Zo ging de onderbouw oefenen met de materialen uit het schoolpleinpakket en krijgt een aantal groepen les over zichtbaarheid in het najaar. De groepen 7/8 kregen een gastles met fietsles over de verkeersuitdagingen die de route naar het voortgezet onderwijs met zich meebrengt en mochten de leerlingen van de middenbouw met vrijwilligers Theo en Anco een snelheidsmeting met lasergun uitvoeren. En ondanks het slechte weer was het een succes te noemen!

Wat speelt er in jouw buurt?