Verkeersexamen in Fryslân

Bolsward

Vandaag is alweer het laatste Verkeersexamen van 2022 in Friesland. In totaal hebben ongeveer 5.000 leerlingen in Friesland meegedaan aan het Verkeersexamen.

fietskeuring

We sluiten vandaag af in Bolsward waar 104 leerlingen om de beurt van start gaan om te laten zien dat ze zelfstandig veilig door het verkeer kunnen bewegen. Deelname mag alleen op een fiets die voldoet aan de wettelijke eisen voor een veilige fiets. Met dank aan de sponsoring van fietsbellen door Bike totaal - Tweewielers de Jong uit Wommels, konden de fietsen waarop een fietsbel ontbrak een bel ter plaatse gemonteerd worden. Namens alle deelnemende leerlingen die dit betrof hartelijk dank voor deze sponsoring!

pve

Wat speelt er in jouw buurt?