‘Verkeersflits’ voor de leerlingen van OBS Prof Casimirschool

Kollum

De Verkeersflits is een project van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) dat wordt uitgevoerd door VVN, Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV), de Fietsersbond, Traffic Skills, Tjinco Leer in het Verkeer en Friesland beweegt.

Bij de verkeersflits kreeg elke groep 2 uur verkeersles.
 

verkeersflits

 Groep 3 en groep 4 oefenen op het schoolplein fietsvaardigheden op een parcours en via fietsvaardigheids oefeningen. Vaardigheden die worden geoefend zijn o.a. lopen met de fiets, zittend wegfietsen, achteromkijken, hand uitsteken, uitkijken, snelheid minderen, remmen met de voet aan de grond, eenvoudige slalom en een grote cirkel fietsen om de stuurvaardigheden te oefenen.


In groep 5 en 6 werd het thema remweg behandeld. De leerlingen mogen de remweg inschatten van een auto en mogen zelf meerijden in de auto. Ook de thema’s gordelgebruik en bagage worden behandeld. Daarnaast wordt de dode hoek behandeld aan de hand van een grote tractor met aanhanger.

De groepen 7 en 8 behandelen afleiding op de fiets.
Op de fiets even niets is een interactieve verkeersles waarbij in gesprek met en met name tussen de leerlingen het eigen verkeersgedrag aan de orde komt. Wat doet het bellen, sms’en en muziek luisteren met je verkeersgedrag? Deze les wordt aangevuld met praktijkles. Door middel van een simulator ervaren de leerlingen wat zij zojuist geleerd hebben.
Door het organiseren van de verkeersflits hopen school en organisatoren dat de leerlingen zich op een veilige(re) manier door het verkeer zal bewegen. Bron en foto's :https://www.rtvnof.nl/verkeersflits-verkeersproject-prof-casimirschool-…

 

Wat speelt er in jouw buurt?