Zebralessen op IKC De Weide

Leeuwarden

Op IKC de Weide kwamen signalen dat ouders en kinderen zich onveilig voelden bij het zebrapad op weg naar school. Samen met school en gemeente verzorgde VVN  de "Ik stop voor zebra's'actie", het schoolplein- en spuitmallenpakket. 

zebra actie

De ‘ik stop voor zebra’s’ actie werd vandaag uitgevoerd. Hierbij worden kinderen, ouders en weggebruikers betrokken en alert gemaakt op het gebruik van de zebra voor de school en wat er van hen verwacht wordt qua verkeersgedrag. De actie bestaat uit een voorlichting in de klas en een actie buiten in samenwerking met een aantal kinderen uit de klas. Bij de uitvoering worden automobilisten en fietsers aangesproken en bedankt als zij stoppen voor het zebrapad als daar iemand (vaak ouders en kinderen van de school zelf) wil oversteken.

Daarnaast ontving de school een spuitmallenpakket zodat zij regelmatig aandacht kunnen vragen voor de verkeersveiligheid én gaan ze aan de slag met het oefenen van praktische verkeerssituaties met het schoolpleinpakket van VVN.

Wat speelt er in jouw buurt?