Auto te Water in zwembad "De Schaeck" in Twello, cursus theorie en praktijk.

Twello, gemeente Voorst.

Op zondag 1 maart cursus Auto te Water in zwembad "De Schaeck"in Twello, gemeente Voorst. Op de foto staat de auto waarin de deelnemers het water in gingen.

Auto cursus Auto te Water

He zwembad "De Schaeck"in Twello heeft samen met VVN Brummen/Eerbeek-Hall en de gemeente Voorst op 1 maart j.l. een cursus Auto te Water georganiseerd. De cursus bestond uit een theorie- en praktijk gedeelte. Totaal deden 61 personen mee en gingen een beetje gespannen in de auto te water. Na afloop kreeg iedere deelnemer een Resque Me (kleine lifehammer) mee naar huis. Allen vonden het een geweldige en nuttige ervaring. De combinatie theorie en praktijk maakte de cursus compleet en duidelijk voor jong en oud. Medewerking werd verleend door de Brummense duikschool Divers en de auto met crew en duikers waren van de duikschool Divearound uit Dwingeloo.  

De deelnemers klimmen uit de auto die langzaam onder water verdwijnt.

Wat speelt er in jouw buurt?