Het Nationaal Verkeersveiligheidscongres

Op 11 april vindt het Nationaal Verkeersveiligheidscongres plaats. Op dit evenement staat de verkeersveiligheid centraal. Recente cijfers hebben laten zien dat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid, daarom is het belangrijk dat we met elkaar de trend kunnen doorbreken. Vanuit Veilig Verkeer Nederland zijn we aanwezig om dit belang te onderstrepen en te laten zien waar wij momenteel mee bezig zijn. 

Nationaal Verkeersveiligheidscongres

Onze sprekers zijn Cécile, Dave en Margot. Cécile vertelt vanuit haar rol als innovatie coördinator over de snelheidsinterventies die zij samen met haar collega’s en partijen ANDC en D&B gedrag heeft ontwikkeld. Deze snelheidsinterventies spelen in op het snelheidsgedrag van de automobilisten binnen de bebouwde kom. Dave praat je bij over de ontwikkelingen omtrent een veilige schoolomgeving en Margot vertelt over haar project gericht op de oudere verkeersdeelnemer. 

Dit tweejaarlijkse evenement is voor iedereen die zich actief inzet voor de verkeersveiligheid: wegbeheerders, politie, onderzoekers, beleidsmedewerkers, bestuurders, adviseurs, belangenbehartigers, et cetera.  

Behoor je tot deze groep en wil je graag aanwezig zijn? Dat kan! Meld je dan aan.