Projecten voor een veilige buurt

Een verkeersveilige buurt waar iedereen veilig over straat kan: daar maken zowel de gemeente als bewoners zich hard voor. Veilig Verkeer Nederland (VVN) helpt daarbij met tools en adviezen. Hieronder lees je alles over de mogelijkheden voor opdrachtgevers, zoals gemeenten.

VVN buurtenquete buurtactie actieplein

Veilig Verkeer Nederland vindt het belangrijk dat iedereen veilig over straat kan. Daarom helpen we buurtbewoners en gemeenten om buurten en schoolomgevingen zo veilig mogelijk te maken. In buurten spelen allerlei thema's, van snelheid tot parkeerdrukte. Van alle meldingen die wij krijgen over onveilig verkeer, staat te hard rijden met stip op 1. Zeker in woonwijken zorgt dit voor onveilige situaties en is dit iets waar bewoners zich zorgen over maken.

Zo kunnen we jou helpen

Wij helpen betrokken buurtbewoners om zelf iets te doen om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid. Onze VVN Buurtacties worden gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  • Makkelijk en gratis aanbod, waar je buurtbewoners direct naar kunt verwijzen: vvn.nl/buurtactie
  • Willen bewoners niet in actie komen? Dan kunnen zij ook alleen een melding maken van een onveilige verkeerssituatie via het VVN Participatiepunt
  • Ontvang automatisch een update bij nieuwe meldingen van onveilige situaties in jouw werkgebied. Vraag hiervoor een gratis gemeente-account aan bij jouw VVN-contactpersoon.

Sommige situaties vragen om meer aandacht en participatie van buurtbewoners. Samen met de gemeente en bewoners kijken we wat er nodig is. Vaak gebruiken we hiervoor onze VVN Buurtenquête op maat om meningen in de buurt op te halen.

  • Veilig Verkeer Nederland vormt een neutrale schakel tussen buurtbewoners en gemeenten.
  • Wij hebben jarenlange expertise op het gebied van o.a. gedragsbeïnvloeding en educatie.
  • Naast ons gratis actieaanbod kun je in dit traject gebruikmaken van extra VVN Buurtacties om buurtbewoners te betrekken.

De meeste meldingen die wij ontvangen gaan over snelheid. Daarom hebben wij naast de VVN Buurtacties vier snelheidsinterventies ontwikkeld, op basis van onderzoek en een gedragsanalyse. Voor deze interventies is participatie van buurtbewoners niet nodig.

Bij Veilig Verkeer Nederland zijn we een voorstander van een nieuwe 30 km/uur norm binnen de bebouwde kom, met mogelijke uitzonderingen voor doorgaande wegen. Als gemeente de snelheid verlagen? Wij helpen graag met advies en tools om de nieuwe situatie positief uit te dragen en het gewenste gedrag te stimuleren.

Als buurtbewoner aan de slag voor verkeersveiligheid? Bekijk alle mogelijkheden of start direct met een gratis VVN Buurtactie