Als gemeente van 50 naar 30 km/uur in de bebouwde kom

In het buitenland en in grote steden als Amsterdam gebeurt het al: de snelheid binnen de bebouwde kom wordt verlaagd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Veilig Verkeer Nederland moedigt dit aan, óók als de infrastructuur nog niet direct kan worden aangepast. Als gemeente de snelheid verlagen? Wij helpen graag met advies en tools om de nieuwe situatie positief uit te dragen en het gewenste gedrag te stimuleren.

Snelheid woonwijk

Veilig Verkeer Nederland stimuleert samenwerking tussen gemeenten en actieve buurtbewoners. Bij het doorvoeren van een snelheidsverlaging komen grofweg vier fases kijken:

  1. Plannen vormen
  2. Aankondigen van de snelheidsverlaging
  3. Openen van de nieuwe situatie
  4. Aandacht blijven houden voor de nieuwe snelheid

Buurtbewoners kunnen hier op verschillende manieren bij worden betrokken. Ook bieden wij diverse materialen om aandacht te vragen voor de geplande snelheidsverlaging. Wij adviseren over het gehele traject of bij losse momenten in het proces.

Eerst meer weten over de gewenste snelheidsverlaging? Lees het antwoord op 6 vragen over een snelheidsverlaging binnen de bebouwde kom en ons standpunt.

1. Plannen vormen

Wil je een snelheidsverlaging gaan doorvoeren, dan is het al vanaf het begin nuttig om buurtbewoners bij het proces te betrekken. Zo creëer je draagvlak en participatie. Mensen die zorgen hebben over hoge snelheden zijn goede ambassadeurs om de verandering tot stand te brengen. Je kunt ze in beeld krijgen via bijvoorbeeld stadsdeelleiders of een oproepje. Deze betrokken buurtbewoners kunnen meedenken mee over het vormgeven en bekendmaken van de nieuwe situatie. Wij kunnen daarbij ondersteunen.

Bij Veilig Verkeer Nederland zijn er daarnaast vaak al bewoners bekend die een melding hebben gedaan bij het VVN Participatiepunt. Wij helpen hen met materialen en advies, afhankelijk van de gemelde situatie. In de meeste gevallen gaat dit om snelheid. Via deze weg kunnen wij hen informeren over de geplande snelheidsverlaging. Een gratis VVN Buurtenquête is een handige tool waarmee buurtbewoners meningen kunnen ophalen in de buurt. De enquête kan ook op maat worden gemaakt voor de snelheidsverlaging. Vraag ons naar de mogelijkheden.

2. Aankondigen van de snelheidsverlaging

De nieuwe snelheid (en eventuele andere aanpassingen) moet natuurlijk bekend worden gemaakt. Dat kan via communicatiekanalen van de gemeente. Ook betrokken bewoners kunnen helpen bij het verspreiden van de boodschap.

De nieuwe situatie kan bijvoorbeeld gecommuniceerd worden met behulp van een visuele weergave of een digitale VVN Verkeersquiz, met vragen over de voordelen van de snelheidsverlaging en lokale situaties. Veilig Verkeer Nederland heeft hier een tool voor. Onze contactpersonen vertellen je graag meer.

VVN lokale verkeersquiz veilig verkeer nederland
Een lokale VVN Verkeersquiz informeert buurtbewoners over lokale situaties en de voordelen van de aanpassing.
VVN ansichtkaart veilig verkeer nederland snelheid
Een visuele weergave van de nieuwe situatie maakt de wijziging inzichtelijk.

3. Openen van de nieuwe situatie

Een officiële aftrap is een mooie manier om de nieuwe inrichting positief te openen en aandacht te vragen voor het gewenste gedrag. Nodig hiervoor bijvoorbeeld het gemeentebestuur, ondernemers en buurtbewoners uit.

Via Veilig Verkeer Nederland kun je bijvoorbeeld een VVN Remwegdemonstratie inzetten, om de impact van snelheid te laten zien. Of laat een wethouder/ondernemer met spuitkrijt een hart met 30 km/uur op straat aanbrengen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Remwegdemo Veilig Verkeer Nederland
Een VVN Remwegdemo laat zien wat het voordeel van een lagere snelheid is.
VVN snelheid spuitmal Veilig Verkeer Nederland
Met krijtverf en een spuitmal kan er een tijdelijk hart met 30 km/uur worden geplaatst.

4. Aandacht blijven houden voor de nieuwe snelheid

De snelheidsverlaging wordt misschien niet direct door iedereen omarmd. Het is dan sterk als buurtbewoners die wel een voorstander zijn zelf aandacht vragen voor de juiste snelheid in de buurt. Dat kan in allerlei vormen, zoals campagneborden, knutselborden, spuitmallen, spandoeken en kleurplaten voor bezorgkoeriers. Neem contact met ons op om ze te bespreken.

Daarnaast kunnen buurtbewoners altijd makkelijk aan de slag met gratis VVN Buurtacties, zoals een VVN Stickeractie of VVN Snelheidsmeting. Hiervoor is tussenkomst van een gemeente niet nodig.