Het verhaal achter de 'Meedoen is makkelijk'-campagne

De nieuwe campagne 'Meedoen is makkelijk' van Veilig Verkeer Nederland is begin deze maand gelanceerd. We vroegen Gerco Hebbink (Marketeer bij VVN) en Richard Oomens (zelfstandig marketingadviseur) naar het verhaal achter deze campagne.

Gerco Hennink en Richard Oomens meedoen is makkelijk

Een nieuwe commercial

Ken jij hem nog? Onze commercial uit de jaren tachtig: vliegerende kinderen, opgewekte muziek en dan opeens het geluid van een remmende auto, gevolgd door een doffe knal. De kijker ziet alleen de vlieger, die langzaam uit de lucht neerdwarrelt. Het is een beklemmende reclame, eindigend met de woorden: ‘Kinderen zijn speels, houd daar rekening mee’. Een oude commercial, maar met een actueel thema: verkeersveiligheid. Nu is het tijd voor een nieuwe campagne. Het motto? Meedoen is makkelijk!

VVN commercial uit de jaren tachtig

Snelheid in de woonwijk en een veilige schoolomgeving

Het doel van de nieuwe campagne is verkeersdeelnemers op een laagdrempelige manier bewust te maken van hun verkeersgedrag. Met name als het gaat om snelheid in woonwijken en de veilige schoolomgeving.

"We zien dat een hoge snelheid een grote irritatie is voor mensen. Ook bij het VVN Participatiepunt, de plek waar mensen terechtkunnen voor vragen, het melden van onveilige situaties en het ondernemen van acties als dat nodig is, zien we dit terug."

Gerco Hebbink - Marketeer bij VVN

Om beide onderwerpen goed te belichten, bestaat de campagne uit twee commercials.

"Het belangrijkste onderdeel is een commercial die Veilig Verkeer Nederland via sociale media, televisie en radio gedurende twee jaar periodiek zal uitzenden. De eerste campagne ‘Snelheid in de woonwijk’ vindt in oktober plaats. Het is de bedoeling dat de vervolgcampagne ‘Een veilige schoolomgeving’ medio april 2020* live gaat."

Richard Oomens - Zelfstandig marketingadviseur

* Vanwege de coronacrisis wordt de campagne van april 2020 verplaatst naar najaar 2020

Meedoen is makkelijk 

Het motto van de nieuwe campagne laat zien dat iedere verkeersdeelnemer heel makkelijk kan bijdragen aan een veilig verkeer. De campagne is dan ook vrolijk, laagdrempelig en zeker niet belerend. 

Veel van de activiteiten die we uitvoeren bij Veilig Verkeer Nederland zijn gericht op het feit dat de weggebruikers de snelheid en veiligheid in de schoolomgeving zelf in de hand hebben. De campagne sluit hier mooi op aan. "De ‘Meedoen is makkelijk’-campagne is een mooie paraplu voor de activiteiten die we samen met onze vrijwilligers uitvoeren," aldus Hebbink.

Manieren om mee te doen 

Om meedoen echt makkelijk te maken bieden we activiteiten voor verschillende doelgroepen: ouders en kinderen, senioren en buurtbewoners. Zo kwam er onder andere de VVN Opfriscursus voor senioren en is de VVN Verkeersmethode voor scholen nu grotendeels digitaal. Ook het VVN Participatiepunt is een laagdrempelige voorziening die mensenaanmoedigt zelf actie te ondernemen in de vorm van buurtacties. Hebbink: "Met al deze activiteiten kunnen we mensen in contact brengen, zodra zij zich naar aanleiding van de campagne bij ons melden."

"We zijn ons bewust dat er meer nodig is dan het tonen van een commercial in de media. We brengen daarom ook de activiteiten in beeld die scholen en burgers bij Veilig Verkeer Nederland kunnen afnemen en waarmee zij makkelijk kunnen bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid."

Richard Oomens - Zelfstandig marketingadviseur

We doen het samen

Vrijwilligers 'dragen' de activiteiten bij Veilig Verkeer Nederland. Daarom vindt Hebbink het belangrijk dat zij bij de campagne betrokken zijn en helpen de boodschap uit te dragen. Ook informeren we partijen waar we mee samenwerken - zoals overheden, partners en sponsoren - over de campagne. Maar uiteindelijk hopen we dat iedereen bijdraagt aan onze missie 'Iedereen veilig over straat'!

"We willen mensen meegeven dat we je handige tools en praktische tips aanreiken om het verkeer veiliger te maken. En vergeet niet: jij als persoon bent de belangrijkste schakel in het verkeer. Zodra iedereen meedoet, kan ook iedereen veilig over straat."

Gerco Hebbink - Marketeer bij Veilig Verkeer Nederland