De Dode Hoek bij Vrachtwagens kon weer!

Gemert

Door de bekende omstandigheden van afgelopen jaren (Corona) is het project, De Dode Hoek bij Vrachtwagens, 2 jaar niet doorgegaan. Dit jaar kon het weer!!

Dode hoek project VVN Gemert-Bakel

Daarvoor waren de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen van Gemert-Bakel uitgenodigd. Er waren niet minder dan 717 leerlingen aangemeld. Om al deze kinderen in één dag de dode hoek bij vrachtwagens te laten beleven, waren er acht vrachtwagens met opleggers nodig. Hieraan hebben acht Gemert-Bakelse transportbedrijven voor één dag een vrachtwagen, oplegger en chauffeur beschikbaar hebben gesteld. Zij weten hoe belangrijk het is dat fietsers, maar ook voetgangers, goed omgaan met deze dode hoek. Daarvoor zijn we hen dankbaar. Zonder hen zou dit project niet zo'n succes zijn geweest.

De vrachtwagens stonden afgelopen dinsdag 14 juni opgesteld op de parkeerplaats van de Time Out.  Voordat de kinderen daar naartoe kwamen werd eerst de theorie met hen doorgenomen in het auditorium van Kingspan Unidek. 

Wat kinderen in De Dode Hoekles hebben geleerd:

  • Kinderen leren wat de dode hoek is, wat de gevaren zijn en bij welke voertuigen dit voorkomt.
  • Ze worden zich bewust van hun eigen gedrag wanneer ze een groot voertuig tegenkomen in het verkeer.
  • Ze kunnen in dodehoeksituaties bedenken hoe ze veilig met de situatie omgaan.

Het was een dag met mooi weer, waarop veel kinderen hebben geleerd hoe slecht vrachtwagenchauffeurs om zijn vrachtwagen kan kijken en om daar dus heel goed op te blijven letten. 

Kijk ook op de volgende website voor het aanvragen van een gratis les voor groep 7 en 8: https://www.veilig-op-weg.nl/