Praktisch Verkeersexamen achter de rug

Valkenswaard

Op 16 april hebben leerlingen van de Valkenswaardse basisscholen het Praktisch Verkeersexamen afgelegd. Met goed resultaat ondanks het slechts weer. Top!

Groep leerlingen bij startpunt

Onder niet al te beste weersomstandigheden (understatement) is op 16 april in Valkenswaard het Praktisch Verkeersexamen gehouden. Dat bij het startpunt een inwoner de vraag stelde of de deelnemers aan het examen ook meteen een zwemdiploma zouden ontvangen, is veelzeggend. Hevige regenbuien moesten worden getrotseerd, zowel door de vele vrijwilligers die deze dag op de been waren als door de examenkandidaten. Kanjers zijn het, groot en klein.

Ook dit jaar hebben alle Valkenswaardse basisscholen (12) aan het examen deelgenomen. Zij hielden zich opvallend scherp aan de afgesproken opkomsttijden. Ongetwijfeld om te voorkomen dat de leerlingen met dit weer langer dan strikt nodig in de wachtrij moesten staan.

In totaal hebben 280 leerlingen groep 7 de examenroute (4 km) afgelegd. De meesten vonden het een spannende gebeurtenis, ook al hadden velen als voorbereiding de route al één keer of vaker gereden en/of de routefilm met aandachtspunten al dan niet klassikaal bekeken.

Dankzij de medewerking van veel vrijwilligers, konden 11 controleposten worden bemenst. Zij hebben verschillende verkeersgedragingen van de deelnemers beoordeeld en digitaal geregistreerd. Dankzij deze vorm van registreren, waren de examenresultaten nog diezelfde dag bekend en voor de deelnemende scholen beschikbaar. Iedereen geslaagd? Bijna. Helaas zullen twee leerlingen volgend jaar in de herkansing moeten gaan. Al met al mooi resultaat toch?

Omdat in Valkenswaard het theoretisch examen al is gehouden, kunnen de scholen de verkeersdiploma’s gaan aanmaken voor hen die voor beide onderdelen zijn geslaagd. Proficiat!