Eerste schouw op fietsroute voor scholieren

Amstelveen

Zo werken VVN en Gemeente constructief samen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Nu concreet maken! Wordt vervolgd.

Maandagochtend kwamen wethouder Herbert Raat (verkeer), Ben Westendorp van de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) in actie.  Zij fietsten met een moeder en haar zoon op hun dagelijkse fietsroute van Westhove naar basisschool De Triangel in Westwijk. Moeder en zoon vertelden over welke knelpunten zij tegenkomen op het gebied van verkeersveiligheid. Het is de eerste keer dat op deze manier een schouw van een fietsroute van en naar school is gehouden.

Verkennen fietsroutes

Wethouder Raat heeft na de zomervakantie ouders en jongeren opgeroepen om fietsroutes aan te dragen waarvan zij menen dat er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van verkeersveiligheid. Hierop zijn ruim 20 meldingen binnengekomen. De komende periode fietst de wethouder vaker mee op routes die door betrokken Amstelveners zijn aangedragen.

Aan de slag

 “Uit deze eerste schouw blijkt dat er soms verkeerstechnisch verbeteringen mogelijk zijn, zoals door het toevoegen van verkeersborden en het verbeteren van de zichtbaarheid van zebrapaden, maar dat ook het gedrag van verkeersdeelnemers een belangrijk aandachtspunt is”, zegt wethouder Raat. “Met VVN is afgesproken dat zij na elke schouw hun bevindingen en aandachtspunten op papier zetten.

Dit gaan we vervolgens met de afdeling Verkeer verder uitwerken. Gedragsbeïnvloeding zal een belangrijk onderdeel vormen. We hebben verkeersdeelnemers gezien die tegen de richting in rijden, niet goed opletten of geen richting aangeven. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. In de praktijk bleek ook dat sommige expats onvoldoende op de hoogte zijn van de verkeersregels. Met dit alles gaan we aan de slag.”

Handhaving

De wethouder denkt dat ook handhaving een belangrijke rol kan spelen om de verkeersveiligheid te vergroten. “Zeker op piekmomenten zoals in de ochtend kan de aanwezigheid van handhavers op straat van toegevoegde waarde zijn. Zij kunnen de verkeersdeelnemers aanwijzingen geven en zo de verkeerssituatie in goede banen leiden. In de prioriteitenstelling van de afdeling handhaving krijgt verkeersveiligheid wat mij betreft een prominentere plek. Hiernaast moeten verkeer en verkeersveiligheid een belangrijke randvoorwaarde zijn bij de ontwikkeling van nieuwe woningen. Amstelveen breidt uit, maar de infrastructuur moet dit wel aankunnen.”

Knelpunten

Moeder Mariëlle en haar zoon Benjamin (8) hebben maandagochtend laten zien hoe een gemiddelde ochtend verloopt. Zo rijden fietsers in de omgeving van De Triangel, Karel Eykman School en Westwijkplein veelvuldig in tegengestelde richting op fietspaden waar dit niet mag. Ze heeft ook punten aangewezen waar het verkeerstechnisch beter kan, zoals drukke kruispunten waar fietsers, voetgangers, automobilisten en bussen samenkomen. De afdeling Verkeer gaat naar aanleiding van de schouw en de bevindingen vanuit VVN naar deze punten kijken.

 

 

Wat speelt er in jouw buurt?