Op voeten en fietsen naar school

Op weg naar een autoluwe, of nog liever, autovrije schoolomgeving

Veilig oversteken

Op voeten en fietsen naar school

Veilig Verkeer Nederland is blij met de getroffen maatregelen rondom de scholen, vooral omdat dit ook de verkeersveiligheid onmiskenbaar ten goede komt. Al jarenlang stimuleert VVN schoolgaande kinderen van de basisschool te voet of op de fiets naar school te komen en al jaren pleit zij voor een autoluwe, of nog liever, autovrije schoolomgeving. Het is naast alle hinder die van de getroffen corona-maatregelen wordt ondervonden goed dat de ouders van de kinderen, maar ook de scholen, omwonenden en natuurlijk de kinderen zelf, de voordelen van een veel minder chaotische schoolomgeving ervaren. zie ook het artikel van  VVNederland op voeten en fietsen naar school.

Afstand en snelheid

Jonge kinderen vinden het lastig om afstand en snelheid in te schatten. Het is voor hen moeilijk te beoordelen of zij wel of niet voor een aankomende auto kunnen oversteken. VVN zet zich in om weggebruikers hierop te blijven attenderen. Juist in kinderrijke omgevingen moet autoverkeer zoveel mogelijk worden vermeden. Kinderen moet voldoende ruimte worden geboden om zelfstandig, maar vooral veilig naar school te komen. 

Wat speelt er in jouw buurt?