Verkeersouders zijn cruciaal voor fietsexamen

Bij het organiseren van het praktische verkeersexamen is de inzet van gemotiveerde verkeersouders cruciaal.

verkeersouder in actie

Bij het organiseren van het praktische verkeersexamen is de inzet van gemotiveerde verkeersouders cruciaal.
Uitgangspunt is dat elke school (bij voorkeur aan het begin van het schoolseizoen) tenminste één verkeersouder aanstelt. Ook voor de verkeersveiligheid rondom de school en in de wijk kan de participatie van (groot)ouders van grote betekenis zijn. Verkeersouders kunnen ter ondersteuning van de leerkrachten bovendien een rol spelen bij de verkeerslessen op school. Elk jaar roept VVN de leerkrachten op ouders te vragen deze taken op zich te nemen. Om het verkeersexamen ook in de komende jaren mogelijk te maken vragen wij u ook deze keer om de rol van verkeersouder nadrukkelijker onder de aandacht van de ouders te brengen. Ook (groot)ouders van kinderen in zowel de bovenbouw als de onderbouw kunnen voor deze rol worden benaderd. Voor hulp bij de werving van verkeersouders, bijvoorbeeld tijdens open dagen van de school, kunt u altijd een beroep op onze afdeling doen.

Desgewenst kunt u ook onze landelijke website bezoeken voor meer informatie over verkeersouders:

https://verkeersouders.nl/

https://vvn.nl/vvn-verkeersouders

Verkeersouder leert veilig oversteken

Wat speelt er in jouw buurt?