Opvallen in de wintertijd

De wintertijd gaat bijna weer in. Een uurtje extra slapen! Maar: ook een uurtje minder licht ’s avonds. Belangrijk dus om goed zichtbaar op pad te gaan!

Opvallen in de wintertijd

Op zondagochtend 27 oktober gaat de klok om 03:00 een uur achteruit naar 02:00. We gaan de winter tegemoet en de dagen worden korter. In deze donkere periode is het dan ook extra belangrijk goed zichtbaar onderweg te gaan.

Ga zichtbaar op pad!

Ben jij al klaar voor de wintertijd? Controleer je fietsverlichting en repareer deze zo nodig of sla (als noodverlichting) alvast extra lampjes in. En wat dacht je van opvallende kleding?

Fietsen in het donker

‘Fietsers zonder licht’ staat bovenaan de lijst van gedragingen waar mensen een onveilig gevoel van krijgen in het verkeer.¹ Hoewel we slechts 10% van de fietskilometers in het donker afleggen, vindt 20% van de ongevallen in het donker plaats.² Niet gek dus dat maar liefst 93% van de jongeren en jongvolwassenen (13 t/m 24 jaar) fietsen met fietsverlichting belangrijk vindt voor de eigen veiligheid.³

Wist je dat door in het donker met werkende voor- en achterverlichting te fietsen het risico op een ongeval met 17% afneemt?⁴ De moeite waard! We zijn dan ook blij dat de meeste fietsers al verlicht op pad gaan⁵.

Bronnen

  1. Veilig Verkeer Nederland (2018). Flitspeiling 2018. MWM2., Amsterdam.  
  2. Schepers, P., Stipdonk, H., Methorst, R., & Olivier, J., 2017. Bicycle fatalities: trends in crashes with and without motor vehicles in The Netherlands. Transportation research part F, 46, 491-499.
  3. Valkenberg, H., Nijman, S., Schepers, P., Panneman, M., Klein Wolt, K., (2017). Fietsongevallen in Nederland; SEH-behandelingen 2016. Amsterdam: VeiligheidNL.
  4. Rijkswaterstaat, 2013. Thuiskomen 2011; Een overzicht van de monitoringsresultaten van de verkeersveiligheidscampagnes in 2009-2011.
  5. Kuiken, M. & Stoop, J. (2012). Verbetering van fietsverlichting. Verkenning van beleidsmogelijkheden. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Delft.
  6. Zengerink, L., Broeks, J., 2018. Lichtvoering fietsers 2017/2018. Rijkswaterstaat.