Samenwerking Bob-campagne voortgezet

De samenwerking van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de drankenbranche op de succesvolle Bob-campagne wordt de komende vier jaar doorgezet.

Samenwerking Bob-campagne voortgezet

De Bob-campagne is bekend en wordt gewaardeerd en laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Vergeleken met 15 jaar geleden is het aantal automobilisten dat met te veel drank op achter het stuur zit meer dan gehalveerd. Sinds de start van de Bob-campagne in 2001 is er tot 2017 een voortdurende daling van het aantal alcoholincidenten geweest. Bij de laatste meting in 2019 is er echter weer een lichte stijging te zien naar 2,3% in 2019. Op dit moment is niet bekend wat de oorzaken zijn van deze afwijking van de trend. VVN en de gezamenlijke producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken zien het als een aanmoediging om in samenwerking met de overheid de gerealiseerde daling van de afgelopen 20 jaar voort te zetten.

De Bob-campagne is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gezamenlijke producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken en Veilig Verkeer Nederland.

"Al 20 jaar werken we met veel partners aan de BOB-campagne. De kracht van de campagne is dat die heel breed wordt gedragen, door overheid én marktpartijen. Ook STIVA, de vertegenwoordiger van de drankenbranche, gaat VVN weer 4 jaar helpen met de BOB-campagne. Daarom complimenteer ik beide partijen met de verlengen van de samenwerking. Alleen samen zijn we succesvol! Veilig thuiskomen, daar gaat het om. Zeker nu we steeds meer bewegingsvrijheid krijgen."

Cora van Nieuwenhuizen - Verkeersminister

Heldere consequente boodschap

De boodschap van de Bob-campagne is: spreek vooraf af wie er niet drinkt en dus nuchter terugrijdt naar huis, zodat iedereen veilig thuiskomt. De campagne wordt gewaardeerd met gemiddeld een 7,7 (Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2020). Nederland is in 2001 begonnen met de campagne onder de slogan ‘Bob jij of Bob ik?’ Tot 2014 stond het maken en naleven van een Bob-afspraak centraal. In de campagne van 2015 is het Bob-concept verbreed naar alle bestuurders. De campagnestrategie zet erop in dat men zich kenbaar maakt als Bob. De slogan en tevens het handelingsperspectief hierbij luidt ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’. Wie had bij de start van deze campagne in 2001 kunnen denken dat de Bob-aanpak in hele korte tijd een doorslaand succes zou worden. De Bob-campagne bleek de katalysator te zijn van de sociale norm. Rijden met een slok op kon echt niet meer en tussen je vrienden een glaasje fris drinken in je favoriete café werd direct in positieve zin begrepen.

Samenwerking Bob-campagne voortgezet
Het ondertekenmoment met Evert-Jan Hulshof (VVN), Lucie Wigboldus (Nederlandse Brouwers), Hans Burghoorn (KVNW), Rob Stomphorst (VVN), Peter de Wolf (STIVA) en Joep Stassen (SpiritsNL)

Positieve voorlichting en handhaving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voerde jaarlijks twee Bob-campagnes uit met uitingen op attentieborden langs autosnelwegen en radio- en televisiespots. VVN zet onder meer in op social media via Facebook en Instagram waarbij het gaat om het laten groeien van de Bob fanbase. Ondanks COVID trok VVN het nodige uit de kast om geheel coronaproof het vorig jaar 22 gemeenten te bezoeken. Tijdens deze activatie bedankten deelnemers hun favoriete Bob. Het Bob campagneteam is in totaal 42 dagen op pad geweest. Ruim 300.000 mensen zijn in 2020 bereikt via evenementen zoals de Horecava, Vrienden van Amstel Live, de Foute Party, de Horecabeurs Drenthe, de Bob-Zomertour en de Bob-Wintertour. Tijdens 35.549 contactmomenten heeft het Bob-campagneteam Bob-afspraken gemaakt, met een giveaway voor onbeschonken bestuurders. De beroemde Bob-sleutelhanger die je niet zomaar krijgt maar echt moet verdienen heeft nog niets aan populariteit ingeboet en mensen willen ‘m graag verversen. Veilig Verkeer Nederland hecht er grote waarde aan om het VVN-deel van de Bob-campagne continu te vernieuwen om aandacht en impact te bereiken met het accent op het maken van de Bob-afspraak. Door immer positieve toonzetting van de campagne is het niet drinken als je nog moet rijden makkelijker bespreekbaar en tot een zeer breed gedragen norm geworden. De combinatie van voorlichting en handhaving die tijdens de Bob-campagne hand in hand gaan is zeer succesvol gebleken.