COA en VVN Zeist helpen Afghaanse evacuees veilig over straat

Zeist

Op woensdag 20 oktober jongstleden is op verzoek van de lokale vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een Engelstalige presentie en bijbehorende praktische verkeersles gegeven door Lammert Prikken van VVN Zeist aan Afghaanse evacuees.

t

De opvang van deze groep Afghaanse evacuees is geschikt gemaakt in de voormalige militaire kazerne. Het terrein waar de kazerne zich bevind (genaamd het Wallard Sacré Kamp) is een zogenaamde Waltlager uit de 2e wereldoorlog* (bron: Walaardt Sacré Park beterzeist.nl). Het 13,6 hectare grote terrein beschikt onder andere over een sporthal.

In de stevig gevulde sporthal van het complex was er grote betrokkenheid en belangstelling voor verkeersveiligheid. Aanleiding was onder andere een schok in de Afghaanse gemeenschap na een recent oversteekongeval elders in de provincie Utrecht waarbij een 27-jarig Afghaans dodelijk verkeersslachtoffer uit het Asielzoekers Centrum (AZC) in Leersum viel te betreuren.

Door de bewoners is sterke behoefte geuit aan het COA tot kennis van de verkeersregels in ons land naast de eerste fietslessen die zijn gestart.

Een behulpzame 25-jarige civiel ingenieur uit Afghanistan zorgde waar nodig voor vertaling van vragen en antwoorden in het Farsi. Het Farsi is een van de 2 hoofdvoertalen in het land. Er was een levendige discussie met veel basale vragen, zoals “Hoe weet je, dat je op de openbare weg bent en niet op privéterrein?”, “Wat te doen om mijn internationaal rijbewijs in Nederland te kunnen gebruiken?”, “Mag je overal lopen?”, Mag je op een parallelweg in beide richtingen fietsen?”.

Vanaf augustus dit jaar zijn er bij de kazerne ca. 400 mensen gehuisvest. Waaronder ouderen, jongeren en gezinnen. Binnenkort wordt de huisvesting uitgebreid naar 500 personen. De vraag vanuit het publiek is om de zeer gewaardeerde verkeersles vaker te herhalen.

De bijdrage die VVN Zeist leverde als vrijwilligersorganisatie aan de verbetering van de verkeersveiligheid werd bij de discussies breed uitgemeten en geprezen door deze groep bewoners.

Onderstaande foto’s geven een beeld van de presentatie en de belangstelling in de sporthal.

 

t
t

Wat speelt er in jouw buurt?