Unieke vertreklocatie Verkeersexamens Utrecht Zuid

Utrecht

De praktische Verkeersexamens zijn in de hele regio in volle gang. Na een pauze vanwege corona in 2020, hebben bijna alle VVN-afdelingen en -werkgroepen nu de organisatie weer opgepakt, en ook vanuit het landelijke kantoor worden er in meerdere gemeenten examens uitgevoerd.

Verkeerstuin Utrecht Verkeersexamen

In Utrecht Zuid is er dit jaar wel een heel bijzonder vertrekpunt: daar starten de leerlingen namelijk vanuit de Verkeerstuin Utrecht. Samen met de coördinator, beheerder en een enthousiast team van vrijwilligers wordt er een echt fietsfeest van gemaakt.

De Verkeerstuin Utrecht is een plek waar jong en oud, met of zonder beperking en van verschillende culturen en achtergronden op hun eigen tempo vertrouwd kan raken met verkeer. Dit gebeurt op een speelse en leerzame manier. Hierdoor groeit het vertrouwen en kan men weer deelnemen aan het verkeer en dus aan de maatschappij.  In de Verkeerstuin maken mensen kennis met verschillende vervoersmiddelen zoals een (loop)fiets, scootmobiel, rollator, auto (trap-auto), etc.

verkeerstuin

Wat speelt er in jouw buurt?