Fietskeuring op school

Leerdam

Enkele praktische tips voor het organiseren van een fietskeuring op school.

Fietskeuring
 • Gebruik dit keuringsformulier als houvast voor een gedegen fietskeuring.
 • Selecteer de groepen die gaan deelnemen (bij voorkeur 4 t/m 8).
 • Combineer het met de verkeerslessen voor het 'SCHOOL op SEEF'-veiligheidslabel.
 • Keur de fietsverlichting het liefst op een dag vlak nadat de wintertijd is ingegaan.
 • Kondig de keuring tijdig aan, zodat de fiets nog in orde gebracht kan worden.
 • Schakel hulp in van handige (groot)ouders, andere vrijwilligers of een fietsenmaker.
 • Herinner daags voor de keuring iedereen eraan om de volgende dag met de fiets te komen.
 • Laat een hele groep de fiets buiten klaar zetten en voorzien van een naamkaartje.
 • Controleer of zadel en stuur op de juiste hoogte staan en stuur de groep daarna terug naar het lokaal.
 • Keur alle fietsen daarna zorgvuldig één voor één en noteer op het keuringsformulier alle bevindingen.
 • Voer kleine reparaties het liefst gelijk uit.
 • Bespreek de keuring(sresultaten) in de klas, zodat de leerlingen leren hoe ze hun fiets ‘veilig’ houden.
 • Neem de leerlingen mee naar hun fiets voor extra uitleg.
 • Bewaar op school (een kopie van) de formulieren van de nog niet goedgekeurde fietsen.
 • Zorg dat de niet goedgekeurde fietsen thuis of door een fietsenmaker gerepareerd worden.
 • Controleer de niet goedgekeurde fietsen daarna nogmaals op school, totdat deze goedgekeurd zijn.

LET OP!
Vóór de meivakantie dienen alle scholen die aan het Verkeersexamen deelnemen een fietskeuring te houden, zodat eventuele gebreken aan de fiets tijdig hersteld kunnen worden. Zorg daarbij dat de fiets aan de eisen uit het keuringsformulier voldoet. Controleer een afgekeurde fiets na herstel nog een keer na! Examenkandidaten mogen alléén op een op het examen goedgekeurde fiets deelnemen. Op het examen is geen reparatiemogelijkheid of reservefiets beschikbaar.

Wat speelt er in jouw buurt?