Veiligere schoolzones door nieuw digitaal waarschuwingssysteem

In de loop van 2024 zullen automobilisten een digitale waarschuwing krijgen als ze in de buurt van een schoolzone rijden. Goede zaak vindt Veilig Verkeer Nederland; schoolgaande kinderen behoren namelijk tot de meest kwetsbare groep verkeersdeelnemers.

Veilige Schoolomgeving

Het is vaak druk in de buurt van scholen. Zeker op de momenten dat lessen beginnen of eindigen. Het is dan een komen en gaan van ouders en kinderen. Sommigen pakken de fiets of komen lopend naar school, anderen zetten hun kind met de auto af. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Zeker omdat kinderen kwetsbaar zijn, fouten maken en zich niet altijd aan de regels houden. Door middel van materialen, enquêtes en advies helpt Veilig Verkeer Nederland ouders, scholen en gemeenten om de schoolomgevingen veiliger te maken. Lees hier onze tips en de vijf ‘vergeet me nietjes’ voor ouders.

Experiment in vijf gemeenten

Het is dus belangrijk dat automobilisten weten wanneer ze zich in een schoolzone bevinden. Ze kunnen dan hun rijgedrag aan de situatie aanpassen. Daarom is er een half jaar lang, van eind 2022 tot juni 2023, geëxperimenteerd met een digitaal waarschuwingssysteem. Vijf gemeenten deden mee aan de proef: Amsterdam, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Meijerijstad en Rotterdam. De deelnemende gemeenten brachten niet alleen de locaties van hun 190 schoolzones in kaart, ze maakten ook een database met alle informatie over de schooltijden en schoolvakanties.

‘Je nadert een schoolzone. Matig je snelheid’

De proef werkte als volgt; wanneer automobilisten rond de start of einde van de les in de buurt van een school kwamen, kregen ze via de (navigatie)app een gesproken bericht of een speciale waarschuwingstekst met de boodschap: ‘Je nadert een schoolzone. Matig je snelheid’. Tijdens de proef waar 3.500 mensen aan deelnamen, vond ruim twee derde de waarschuwing waardevol. De gebruikers waren alerter en pasten hun rijgedrag aan door langzamer te gaan rijden.

Landelijk uitrollen

De proef was dus succesvol; het matigen van de snelheid in een schoolzone is immers van groot belang voor de verkeersveiligheid van kinderen. Daarom wordt de proef nu landelijk uitgerold. In de loop van 2024 worden allereerst alle gegevens over schooltijden, vakanties en vrije dagen van scholen in Nederland verzameld. Die database wordt gedeeld met het Nationale Dataportaal Wegverkeer (NDW), die de taak heeft om die gegevens te combineren met de locatiedata van schoolzones. Daarna zal het NDW deze informatie toegankelijk maken voor alle navigatieapps en autofabrikanten. Hieronder valt ook de logistieke sector.

Een veilige schoolomgeving is cruciaal. Maar waar voldoet een veilige schoolomgeving precies aan en wat kunnen we zelf doen om de buurt rond de school veiliger te maken? Door het toepassen van deze richtlijnen wil Veilig Verkeer Nederland een bijdrage leveren aan een veilige schoolomgeving voor alle weggebruikers.