De scholen gaan weer beginnen

Na de zomervakantie vallen er bijna twee keer zo veel verkeersslachtoffers onder scholieren als in de rest van het jaar. Daarom roepen we in deze periode vanuit de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ automobilisten op om meer rekening te houden met fietsende scholieren in het verkeer. Dit doen we samen met gemeenten, scholen en het bedrijfsleven. Hiervoor zijn verschillende soorten campagnematerialen beschikbaar. Door bijvoorbeeld spandoeken en posters bij zo veel mogelijk scholen en langs drukke wegen in gemeenten op te hangen, dragen we gezamenlijk bij aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Meedoen is makkelijk!

De scholen zijn weer begonnen

Wat speelt er in jouw buurt?