Brede School Tholen

Verkeerscampagne

Van 9 tot en met 13 januari 2023 werd er rondom de brede school in Tholen Stad een verkeerscampagne gehouden.
VVN afdeling Tholen werd door de gemeente gevraagd hieraan mee te werken.

#Brede School Tholen

Allereerst vond er en voorbereidende vergadering plaats. De campagne wordt door de gemeente ondersteunt met foldermateriaal en spandoeken.
Veilig Verkeer wordt gevraagd mensen in te zetten om de situatie te bekijken bij de scholen en de kinderopvang gedurende de campagne. Er worden folders uitgedeeld aan de ouders om de gang van zaken nog eens op een rijtje te zetten.

De vier scholen die er gesitueerd zijn, zijn via vier mogelijkheden te bereiken. Via het parkeerterrein bij Sport- en Gemeenschapscentrum "Meulvliet" aan de Zoekweg, de Beeckmanlaan, de Bascule en via de tijdelijk aangelegde weg bij het zwembad richting De Regenboog en de Eben Haëzerschool.

Zowel in de morgen bij het brengen van de kinderen, als in de middag bij het halen, zijn de VVN`ers paraat bij de scholen. De scholen gaan niet allemaal op dezelfde tijd uit. Dat zorgt voor een zekere spreiding van de drukte.
De ouders wordt aangeraden de kinderen zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te brengen.
Voor hen die toch met de auto komen:

  • Parkeer zo kort mogelijk op een van de parkeerterreinen en ga te voet verder als je kleintjes op school moet brengen.
  • Oudere kinderen kunnen op de kiss en ride-stroken uitstappen zodat de auto ineens weer plaats kan maken voor volgende bestuurders.
  • Rij niet met de auto de Abraham Beeckmanlaan in.

Op het parkeerterrein voor de Eben Haëzer school, zijn echter P plaatsen te weinig. Vooral op maandag en donderdag tijdens de campagne, toen het slecht weer was, werden er meer kinderen met de auto gebracht. Er wordt daardoor nog als eens fout geparkeerd.
Met het inrijden van de Beeckmanlaan valt het echter mee. Enkele bestuurders worden erop betrapt.
Bij De Bascule worden er veel kinderen van elders met busjes gebracht.
Voor deze busjes is een speciale parkeerschijf zone aangelegd, dat werkt goed.
Voor de auto`s is er een kiss en ride zone
De gemeente hoopt eventuele knelpunten op te lossen.
Met medewerking van ouders en leerkrachten moet dat zeker gaan lukken.

#Brede School Tholen
#Brede School Tholen

Wat speelt er in jouw buurt?