Even bijpraten

Geachte bestuursleden, vrijwilligers en verdere belangstellenden,

Wat een bijzonder jaar. Voor ons allen persoonlijk, maar ook voor onze VVN afdeling.
Geen voorjaarsledenvergadering, geen fietsenkeuringen, geen praktische verkeersexamens, geen braderieseizoen, enz.
Toch wil ik u weer even bijpraten over de activiteiten van onze afdeling:

BIJPRATEN

-Voor de VVN caravan is gezocht naar een overdekte stalling. Vele jaren hebben we gebruik  kunnen maken van stallingsruimte bij Anton Gelok. Dat was een mooie plek. Dank daarvoor  Anton.
Bij André Scherpenisse hebben we GRATIS gebruik mogen maken van het terrein om de caravan te parkeren het afgelopen jaar. Dank André namens VVN.  Jan heeft een overdekte  ruimte kunnen regelen bij de fam. Wielaard in St Maartensdijk. Binnenkort zal de caravan  verhuizen.

-Op 10 september vond de fietscursus Doortrappen plaats in St Annaland.
 Georganiseerd door ROVZ. Onze afdeling was er vertegenwoordigd tijdens het ochtend- programma.

-Onze voorzitter, Jan Oudesluijs, heeft zitting in de Verenigingsraad namens VVN Zeeland.
 Vergaderingen worden gehouden in Amersfoort en zo nodig digitaal.

-16 september werd de meetpaal in de Julianastraat te Tholen in gebruik genomen. Met drie VVN`ers waren we daar vertegenwoordigd. Rinus Quist, Adri Scherpenisse en ondergetekende.
 Na de officiële opening hebben we samen met Mariet Zeegers-Vreede van de Gemeente  Tholen in de straat raamposters en flyers bezorgd. Elke auto die zich aan de snelheid houdt  levert een bedrag van € 0.14 op. Het totale bedrag na vier weken: € 2900,-. Dat geld wordt besteed aan verkeersmaatregelen in de straat. In overleg met de bewoners is gekozen voor het aanbrengen van snelheids- gebodsstickers en ribbels in het asfalt aan het begin en einde van de straat.

-Jan Oudesluijs en Jan de Wilde gaan deze week snelheden controleren in de Julianastraat.

-In de week van 16 – 19 september hebben we de 19 scholen binnen onze gemeente voorzien van foldermateriaal over de campagne “Meedoen is makkelijk”. Deze is gericht op verkeers- veiligheid rond de school. Ouders worden opgeroepen hun kinderen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te brengen.

-29 september. Van de afdeling Zeeland lag er het verzoek tot het organiseren van de cursus Het Nieuwe Fietsen. Met dat verzoek zijn we aan de slag gegaan.
Presentator Rob Soer wist de aanwezigen te boeien met zijn verhaal aan de hand van beelden en filmpjes. Een geslaagde, interactieve middag met 20 deelnemers.

  -16 oktober vond een DB vergadering plaats. De najaarsvergadering, zo is besloten, zal door de verscherpte maatregelen rond corona niet doorgaan.

- Ook de geplande District Leden Vergadering op 26 oktober  zal dit jaar, op aanraden van het landelijk bestuur, digitaal plaats vinden.

 -De voorbereidingen t.a.v. de verkeersexamens richting de scholen gaan weer van start. Jan zal de scholen weer per brief benaderen.

-De geplande fietsenkeuring op 15 oktober in Goes op het Pontus Lyceum is door Marien afgezegd. Daar was alle begrip voor, aldus Marien. Jaarlijks keuren Adri, Rinus en Marien er vele fietsen.

-Anne Wuijts is de nieuwe Contactpersoon Midden- en West-Brabant & Zeeland.  Ze hoopt snel kennis te kunnen maken met onze afdeling.

-Er is contact geweest met de wegbeheerder over de aangebrachte zogenaamde asverspringing in de Kadijk nabij Poortvliet. De reflectorpaaltjes waren omver gereden. Het leek ons een gevaarlijke situatie in het donker zonder verlichting. Het Waterschap meldt dat men het in eerste instantie niet van plan is om er verlichting bij te plaatsen. Overigens is de versmalling er aangebracht in samenspraak met de bewoners aldaar.

 

Ik hoop u weer voldoende bijgepraat te hebben via deze “Even Bijpraten”.
Ook kunt u natuurlijk onze website bezoeken. Die proberen we zo actueel mogelijk te houden.
Het is de bedoeling, zodra het mogelijk is, een vergadering uit te schrijven.
Hopelijk kunnen we elkaar binnen afzienbare tijd ontmoeten.

Met een vriendelijke groet,

Kees Droogers

Secr. VVN afdeling Tholen.

 

AANPASSING
Situatie Kadijk

Wat speelt er in jouw buurt?