JUBILARIS

Tijdens de Najaarsvergadering van de afdeling Tholen werd er stilgestaan bij het 50-jarig lidmaatschap van Corrie Burgers.
Districtsbestuurder J. Derksen overhandige haar een oorkonde en de gouden Veilig Verkeer speld.

onderscheiding

In 1969 was Corry medeoprichtster van de V.V.N. afdeling Sint Maartensdijk samen met dhr Henk de Wit, de latere voorzitter van de afdeling Tholen.
In oude stukken staat vermeld over Corry:
Altijd op de vergaderingen aanwezig en zorgt voor het lokale vervoer tussen Sint Maartensdijk en Sint Annaland. Aanwezig op verschillende praktische verkeersexamens met als functie de rugnummers.

Tot vandaag de dag is het niet anders. De rugnummers is Corry haar ding.
Maar ook de administratie tijdens de fietsenkeuringen.
Corry is sinds 2011 penningmeester van de afdeling Tholen. Daarin is ze zeer nauwgezet. Maakt zich wel eens zorgen over het kassaldo als er flinke rekeningen te betalen zijn. Een gezonde eigenschap trouwens voor een goede penningmeester.
Voor de samenvoeging tot een eilandelijke afdeling was ze algemeen bestuurslid van de afdeling Sint Maartensdijk.

Ook tijdens de braderieën was Corry een goede kracht. Ze kent veel mensen, sprak ze aan en nodigde ze uit voor de verkeerstest te maken.

Corry regelt ook altijd de vergaderruimte in de Wellevaete, regelt een bloemetje bij jubilea en brengt een bezoekje als dat nodig is.

Jarenlang was ze ook vaste bezoekster van de districtsvergaderingen in Goes en later in Middelburg.

oorkonde
De uitgereikte oorkonde
jubilaris
De jubilaris

Wat speelt er in jouw buurt?