Onze scholen zijn weer begonnen.

Ook binnen de gemeente Tholen is er aandacht voor veiligheid van kinderen in het verkeer.
En zeker in deze periode wanneer de kinderen na een lange periode van vakantie weer voor het eerst naar school gaan.

Fietsen

De gemeente Tholen vraagt, middels het ophangen van de bekende banners in elke kern, aandacht van de automobilist om extra alert te zijn voor deelname van de schoolkinderen in het verkeer.
Voor wethouder Corniel van Leeuwen, met o.a. verkeer in zijn portefeuille, voldoende reden om hier extra aandacht op te vestigen. In samenwerking met vertegenwoordigers van VVN afdeling Tholen was bij de Brede School in Tholen de start van het project.
Wethouder van Leeuwen: “In deze periode wanneer kinderen weer voor het eerst naar school gaan zijn ze extra kwetsbaar in het verkeer. Zij moeten weer wennen aan het verkeer en de automobilist moet ook vanaf nu er weer rekening mee houden dat het drukker wordt op de routes naar de scholen.  Landelijk wijzen de cijfers uit dat er in deze periode meer ongelukken voorkomen in het verkeer, met name met school gaande kinderen. Binnen de gemeente Tholen ervaren we die stijging gelukkig niet en hopelijk draagt dit project daar aan bij dat het ook zo blijft. Het is ook een gelegenheid voor de wethouder om ouders  te wijzen op meer gebruik maken van de fiets om kinderen naar school te brengen en te halen. Dat vermindert het aantal auto’s op de straten en rondom de scholen, overlast wordt daarmee beperkter. En in het kader van het preventieakkoord wat we als gemeente hebben afgesloten past dit ook goed. We moeten met z’n allen meer gaan bewegen, ons een gezondere leefstijl aanmeten. En wandelen of fietsen naar school is zo’n natuurlijk moment om  dat toe te passen. En het is toch heerlijk om samen met  je vrienden of vriendinnen op te trekken en op verkenning gaan binnen je eigen kern richting je school of weer naar huis.”

Voorzitter Jan Oudesluijs van VVN afdeling Tholen onderschrijft de woorden van de wethouder volledig. Hij wijst er nog wel op dat er een belangrijke rol is weggelegd bij de ouders. De ouders moeten in deze beginfase de kinderen vertrouwd maken met de loop- of fietsroute richting de school. Maar daarna ook de stap durven zetten om  hun kinderen het vertrouwen te geven dat zij  zich correct gedragen op hun weg naar school. Hij onderschrijft ook de mening dat we al op jonge leeftijd moeten beginnen met kinderen kennis te laten maken met het verkeer. Als afdeling nemen we elk jaar het schoolverkeersexamen af en dat doen we in groep 7 maar dat is natuurlijk te beperkt en maar een moment. Kinderen moeten hun hele schoolperiode deelnemen aan het verkeer en dus kennis hebben van hoe zich te gedragen als deelnemer in het verkeer en daar zijn ouders heel belangrijk in.

Bij de start van dit project waren enkele leerlingen vanuit de Brede school vanuit de groepen 7 uitgenodigd.

Wat speelt er in jouw buurt?