Data van het Praktisch Verkeersexamen in Alphen aan den Rijn (centrum) zijn GEWIJZIGD

Alphen aan den Rijn

Helaas moeten we jullie meedelen dat we als werkgroep VVN Praktisch Verkeersexamen Alphen aan den Rijn na afweging van de voor- en tegenargumenten het besluit hebben moeten nemen om het Praktisch Verkeersexamen uit te stellen.

Praktisch verkeersexamen in Alphen aan den Rijn verplaatst naar eind juni 2021.

Wij hadden gehoopt dat de vaccinatiegraad in mei hoger zou zijn en corona verder op z'n retour. Een aantal van onze vaste vrijwilligers valt in de risico-leeftijd en heeft aangegeven in mei niet beschikbaar te zijn omdat ze nog niet ingeënt zijn. 

Wij hopen dat de situatie eind juni, begin juli dermate verbeterd is dat we het examen dan meer risicovrij kunnen organiseren.

De examens vinden daarom nu niet plaats van 17 tot en met 20 mei maar in de week van 28, 29, 30 juni en 1 juli 2021.

Het herexamen vindt dan plaats op woensdagmiddag 7 juli 2021.