De scholen zijn weer begonnen

Katwijk

Ze komen vanaf zaterdag 31 augustus weer te hangen in alle kernen van Katwijk, die spandoeken van VVN Katwijk met de tekst ‘De scholen zijn weer begonnen’?

Scholen zijn weer begonnen

Want maandag 2 september zwaaien vele schooldeuren open om jongere en oudere kinderen weer binnen te laten. VVN Katwijk  vraagt met deze spandoeken weer extra aandacht voor deze schoolgaande kinderen, de kwetsbaren in ons dagelijkse verkeer als voetganger en op de fiets. Maar zo’n spandoektekst went snel en daarom onze aanvulling met ‘dus…’

Deze spandoeken hangen er tot zaterdag 14 september, maar daarna verdwijnt de verantwoordelijkheid van andere verkeersdeelnemers niet om de grote hordes schoolgaande jeugd ook komend schooljaar veilig naar school en huis te laten gaan. Zeker met een weerstype als regen met minder zicht is nog meer voorzichtigheid onderweg geboden. Ook is de afgelopen jaren gebleken dat na een verkeersluwe zomervakantie het met de start van de scholen ook weer drukker op de wegen wordt. Dat is tevens de oorzaak van jaarlijks een verdubbeling in de maand september van het aantal verkeersslachtoffers bij fietsers jonger dan twaalf jaar. 

Kwetsbare verkeersdeelnemers
Gerard Bol, voorzitter van het bestuur van VVN Katwijk: ,,Met deze schoolgaande jonge kinderen maakt er een hele kwetsbare groep dagelijks deel uit van het verkeer. Zo hebben jonge kinderen bijvoorbeeld moeite met het inschatten van afstand en snelheid. Pas vanaf ongeveer tien jaar kunnen ze goed in een rechte lijn fietsen, zonder te slingeren achterom kijken en hun hand uitsteken. Dan ook te weten dat ze soms de route naar school ook nog niet goed kennen. Daarom adviseert de VVN landelijk ook de ouders om vooraf  de veiligste route naar school en huis met hun kinderen te oefenen. Zo ook om de eerste schoolweek de kinderen niet met de auto naar school te brengen. Gewoon doen!”

 

Een verkeersveilig schooljaar?
Uit de statistieken blijkt dat twee derde van de jeugdongevallen plaats vindt op 50 km-wegen en een kwart op 30 km-wegen en… dat zijn veelal de routes naar deze basisscholen. Dat is ook de reden dat de organisaties van het vrachtvervoer hun ondernemers vragen om waar mogelijk deze schoolroutes te mijden. Bol: ,,Het onderwerp is belangrijk genoeg, zeker gezien het verhoogde risico op een ongeval in deze maand. Maar ook omdat we in Katwijk te maken hebben met een voortdurend groeiend aantal geregistreerde verkeersgewonden. En dan zijn ook nog vele ongelukken nergens vastgelegd.” Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.katwijk.vvn.nl.

Ook het ophagen is een klus
foto brug
aan de brug
vierde foto

Wat speelt er in jouw buurt?