‘De scholen zijn weer begonnen… ga op de fiets!’

Nee, VVN Katwijk is niet in de war met hun goedgevulde jaarkalender vol verkeersactiviteiten. Normaliter kan elke ouder, leerkracht en zeker de kinderen en jongeren van Katwijkse basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs deze slogan een drie weken rond de eerste schooldag na de zomervakantie verwachten. En dat dan ondersteund door het bekende spandoek op diverse plekken in Katwijk waar dagelijks veel scholieren passeren. Maar met de heropening van de basisscholen op deze maandag 11 mei vraagt VVN Katwijk nu extra aandacht voor deze enthousiast fietsende, wandelende schooljeugd

foto 1

Ouders kunnen in deze al een steentje bijdragen door de kinderen in deze periode, waar het nodig is, op de fiets naar school te begeleiden. Daarom vraagt VVN Katwijk met deze versoepeling van de Corona-maatregelen vanaf maandag 11 mei zeker weer extra aandacht voor deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Ter ondersteuning is in Valkenburg in Duyfrak bij de Brede School en Valken’68 en in Rijnsburg ook nog een spandoek opgehangen.

 

VVN Katwijk doet veel meer…

Voor meer informatie over VVN Katwijk kunt u terecht op de website https://vvn.nl. Klik daar aan ‘In je buurt’, kies ‘Zuid-Holland’ en ‘Katwijk’. Daar vindt u ook het jaarverslag 2019 maar ook meer lokaal nieuws in woord en beeld.

foto 2

Wat speelt er in jouw buurt?