Jaarverslag VVN Katwijk, wat doen ze niet?

Het jaarverslag over 2019 van VVN Katwijk geeft een zeer breed beeld van alle werkzaamheden van het bestuur en de ruim honderd vrijwilligers waar het vergroten van de verkeersveiligheid centraal staat. Dat wil VVN Katwijk vooral bereiken via gedragsbeïnvloeding van alle verkeersdeelnemers. In dit jaarverslag is te lezen wat ze daaraan hebben gedaan.

>J A A R V E R S L A G   2 0 1 9

verkeerborden

Natuurlijk wordt dit jaarverslag naar vele organisaties en personen doorgestuurd, maar het bestuur vindt het belangrijk dat ‘de Katwijker’ er ook goede notie van kan nemen. Kijk maar op onderstaande website om het te lezen.

 

Velen denken louter aan de theoretische- en praktische verkeersexamens voor groep 7 als er over VVN wordt gesproken. Maar er gebeurde in 2019 ook weer veel meer om het motto ‘Iedereen veilig over straat’ handen en voeten te geven. Voor een snel overzicht wordt verwezen naar de samenvatting als tweede hoofdstuk in dit vlot leesbare jaarverslag.

 

Zomaar wat cijfers!

Dat VVN Katwijk niet voor niets pleit voor een grotere verkeersveiligheid is af te lezen aan het gestegen aantal verkeersongevallen en de gevolgen hiervan. Landelijk waren er in 2018 wel 678 doden, een stijging van 11% i.v.m. 2017, met ook 21.700 verkeersgewonden. Een 40% was ouder dan zeventig jaar en 60% van de ongevallen vond plaats op gemeentelijke wegen. Toenemende drukte in het verkeer en een groeiende vergrijzing werken deze stijging van het aantal verkeersongevallen in de hand. Maar wat zijn de landelijke cijfers en die van Katwijk over 2019? VVN Katwijk zal ze z.s.m. bekendmaken.        

 

Waar vind ik het terug?

Voor meer informatie over VVN Katwijk kunt u terecht op de website https://vvn.nl. Klik daar aan ‘In je buurt’, kies ‘Zuid-Holland’ en ‘Katwijk’. Daar vindt u ook dit gehele jaarverslag om op uw gemak terug te lezen, maar ook meer lokaal nieuws in woord en beeld.

 

foto 2

Wat speelt er in jouw buurt?