Op de elektrische fiets… dat gaat snel!

Heeft u, van welke leeftijd dan ook, een elektrische fiets gekocht? Merkt u ook dat de wereld om u heen zittende op het fietszadel ineens veel sneller passeert? Ook wel eens moeite bij het achterom kijken om veilig de weg over te steken?

fietsles

Dan heeft Cees Zwanenburg van VVN Katwijk in samenwerking met Raymond Lempers van Welzijnskwartier voor u een gratis praktijk- en theorieles op de Goerie in Katwijk elke donderdag van 9.00 – 10.30 uur. U hoeft zich alleen maar aan te melden. Zwanenburg: ,,Parkeren ter plekke is nooit een probleem want u komt met de fiets!”    

De gemeente Katwijk is een verkleinde Nederlandse weergave van de wereldhit van Katie Melua met ‘Nine million bicycles’. Statistisch gezien telt Katwijk zeer veel fietsende inwoners waar de elektrische een sterk groeiend aandeel in heeft. Zwanenburg: ,,Maar uit de ongevallencijfers blijkt ook  een sterk groeiend aantal verkeersdeelnemers op elektrische fietsen.”

Gratis praktijk- en theorieles

Lempers: ,,Wij gaan van Welzijnskwartier samen met Veilig Verkeer Nederland onze fietsverkeerslessen aan statushouders uitbreiden met fietslessen voor ouderen, hoofdzakelijk gericht op de elektrische fiets. Door onze fietslessen worden de deelnemers weer praktisch en theoretisch bijgeschoold.” Alles verloopt ook in een gezellige sfeer met natuurlijk ook de tijd voor een bakkie. Zwanenburg: ,, Het praktische gedeelte zal bestaan uit de omgang met de fiets op een parcours met hindernissen en verschillende opdrachten en kijktechnieken. Het theoretische gedeelte bestaat uit een stukje techniek van de fiets, maar vooral over het verkeer en de omgangsregels de fiets. Het is gratis en verplicht tot niets.”

Bent u of kent u iemand die het elektrische fietsen (weer) wil leren? Of gewoon iemand die wil leren fietsen, meld je dan bij Lempers op raymondlempers@welzijnskwartier.nl

of 06-57223160.

Wat speelt er in jouw buurt?