VVN Katwijk: ‘Onze scholen zijn weer begonnen

Vanaf zaterdag 20 augustus hangen in alle kernen van Katwijk spandoeken van Veilig
Verkeer Nederland met de tekst ‘Onze scholen zijn weer begonnen’. Want op maandag
22 augustus zwaaien de schooldeuren weer open. VVN Katwijk vraagt met de
spandoeken extra aandacht voor schoolgaande kinderen, de kwetsbaren in het
dagelijkse verkeer.

foto 1

Met de start van het schooljaar wordt het drukker op de wegen. Kinderen fietsen naar school,
volwassenen spoeden zich naar hun werk. En dat is weer wennen, voor iedereen. Dat zien we
terug in de ongevalscijfers: in de maand september verdubbelt het aantal verkeersslachtoffers
bij fietsers jonger dan 12 jaar. Daarom vraagt VVN alle verkeersdeelnemers extra op te letten.
Tips!

Samen zorgen we voor een veilige school-thuisroute. VVN adviseert ouders daarom vooraf de
veiligste route met hun kinderen te oefenen. Ook raadt VVN aan om de fiets vooraf te
controleren: zit het stuur goed vast, werkt de verlichting, staat het zadel op de juiste hoogte,
doet de bel het en zijn de banden opgepompt? Ook is het belangrijk dat ouders hun kinderen
niet onnodig met de auto naar school brengen: dat maakt de route extra druk en dus
gevaarlijk. Aan automobilisten vraagt VVN hun snelheid aan te passen, schoolzones te mijden
en rekening te houden met kinderen die nog onhandig zijn in het verkeer en weer moeten
wennen.

Verkeersveiligheid op 1
De spandoeken hangen tot 3 september. De eerste schoolweken gebeuren de meeste
ongelukken. Maar ook daarna blijven we samen verantwoordelijk voor een verkeersveilige
school-thuisroute. In Katwijk hebben we te maken met een groeiend aantal
verkeersgewonden. Zullen we dit jaar het veiligste verkeersjaar ooit maken?
VVN Katwijk doet veel meer…

Voor meer informatie over VVN Katwijk kunt u terecht op de website https://vvn.nl. Klik
daar aan ‘In je buurt’, kies ‘Zuid-Holland’ en ‘Katwijk’. Daar vindt u ook het jaarverslag
2021, maar ook meer lokaal nieuws in woord en beeld.

foto 2
foto 3
foto 4

Wat speelt er in jouw buurt?