Veilig op weg -voortgezet onderwijs

De ongevalcijfers laten zien dat fietsers vanaf 12 jaar een kwetsbare groep zijn. Hun verkeersgedrag is soms onvoorspelbaar; ze nemen veel risico’s en houden zich bewust of door onwetendheid niet aan de verkeersregels. Dode hoekongevallen hadden vaak voorkomen kunnen worden als de betrokken verkeersdeelnemers bewuster waren geweest van de gevaren van de dode hoek en als ze hadden geleerd waar ze zich het beste op kunnen stellen in de buurt van grote voertuigen. 

In deze les leren de scholieren veilig om te gaan met grote voertuigen in het verkeer. In de klas wordt besproken wat de dode hoek is en waar deze zich bevindt. Daarna ervaren ze zelf achter het stuur in een vrachtwagen waar de dode hoeken zich bevinden en wordt besproken waar je je het beste kunt opstellen in de omgeving van grote voertuigen. Tot slot ervaren de leerlingen dat je een claxonerende vrachtauto nauwelijks hoort als je oordopjes in hebt.

  • Doelgroep: scholieren 12-14 jaar
  • Duur: 1 lesuur
  • Uitvoering: door VVN-gastdocent
  • Prijs: De prijs hangt af van de subsidiemogelijkheden in uw gemeente en van het aantal klassen waarvoor deze les wordt verzorgd. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u (vrijblijvend) contact opnemen met VVN in uw regio.