Trainingsaanbod VVN Academy

Veilig Verkeer Nederland biedt met de VVN Academy allerlei trainingen op verschillende manieren aan. Ook voor jou zit er vast een leuke training tussen! Kijk daarom bij ons aanbod en geef je op.

VVN academy

Onze trainingen:

Introductie verkeersveiligheid

Je wilt je kennis over verschillende verkeersveiligheidsonderwerpen vergroten? Doe mee met de Introductie Verkeersveiligheid. De training is opgebouwd uit vier onderdelen. Je kunt deze onderdelen ook als losse training volgen:

 • Verkeerskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met verkeer, vervoer en mobiliteit. Maar ook ervaringen uit de gedragspsychologie hebben verkeerskundigen aan het werk gezet. Want waarom zeggen mensen het een, maar doen ze het ander?
 • Verkeerspsychologie. Wat kun je doen of laten om mensen tot verkeersveilig gedrag te verleiden? We lichten relevante achtergronden uit de psychologie toe.
 • Met het VVN Participatiepunt helpt Veilig Verkeer Nederland bewoners met het verbeteren van onveilige verkeerssituaties in hun eigen buurt. We gaan in op verschillende typen meldingen die bewoners doen en de manier waarop we samen met de burgers en gemeenten verkeersveiligheid kunnen vergroten door middel van gedragsbeïnvloeding.
 • Met onze buurtacties kun je zelf iets doen aan de verkeersveiligheid in je buurt. In dit onderdeel gaan we in op de verschillende buurtacties en welke bijdrage je kunt leveren door bijvoorbeeld een buurtonderzoek en acties in de buurt of schoolomgeving.

De training duurt van 9.30 uur tot 15.30 uur. We zorgen voor een lunch. Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt.

Inleiding verkeerskunde

Verkeerskunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met verkeer, vervoer en mobiliteit. Verkeerskunde is een ingewikkeld en boeiend vakgebied en tegenwoordig steeds meer gekoppeld aan een stukje verkeerspsychologie. De tijd dat wegbeheerders dachten dat met heldere verkeersregels en met handhaving de meeste verkeersproblemen voorkomen konden worden, ligt achter ons. Ervaringen uit de gedragspsychologie hebben ook verkeerskundigen aan het denken gezet. Want waarom zeggen mensen het een, maar doen ze het andere?

De training duurt ongeveer 3 uur en bestaat uit twee onderdelen:

 • Verkeerspsychologie: we lichten relevante achtergronden uit de psychologie toe. Wat kun je doen of laten om mensen tot verkeersveilig gedrag te bewegen? Aan de hand van theorie en voorbeelden krijg je een kijkje in de verkeerspsychologie.
 • Verkeerskunde: we schetsen achtergronden en lichten begrippen toe die van pas komen bij verkeerskundige vraagstukken. Ook het beoordelen van risicovolle verkeersomstandigheden en het inschatten van verkeerskundige consequenties van (nieuw-)bouwplannen komen aan bod.

Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt.

Verkeerspsychologie

Hoe verleid je mensen tot verkeersveilig gedrag? De tijd dat wegbeheerders dachten dat met heldere verkeersregels en met handhaving de meeste verkeersproblemen voorkomen konden worden, ligt achter ons. Ervaringen uit de gedragspsychologie hebben ook verkeerskundigen aan het denken gezet. Want waarom zeggen mensen het een, maar doen ze het andere?

In de training Verkeerspsychologie lichten we relevante achtergronden uit de psychologie toe. Wat kun je doen of laten om mensen tot verkeersveilig gedrag te bewegen? Aan de hand van theorie en voorbeelden krijg je een kijkje in de verkeerspsychologie.

De training duurt ongeveer 2 uur. 

Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt

Het VVN Participatiepunt

Het Participatiepunt is het platform van Veilig Verkeer Nederland waar bewoners onveilige verkeerssituaties kunnen melden om de verkeersveiligheid in de eigen buurt te verbeteren. In deze training gaan we in op de werking van het participatiepunt, de verschillende typen meldingen en de manier waarop we samen met de burgers en gemeenten verkeersveiligheid kunnen vergroten door middel van gedragsbeïnvloeding.

De training duurt ongeveer 2 uur.

Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt.

VVN Buurtacties

Veilig Verkeer Nederland heeft diverse buurtacties ontwikkeld, waarmee je zelf iets kunt doen aan de verkeersveiligheid in je buurt. De VVN Buurtacties zijn ontwikkeld om het (eigen) gedrag inzichtelijk te maken en de bewustwording te vergroten. In deze training gaan we in op de verschillende buurtacties en welke bijdrage je kunt leveren door bijvoorbeeld een buurtonderzoek en acties in de buurt of schoolomgeving.

De training duurt ongeveer 2 uur.

Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt.

Opfriscursus Verkeersregels

Je kent het wel, zodra anderen zien of horen dat je voor Veilig Verkeer Nederland actief bent komen mensen onmiddellijk met vragen over verkeersregels, moeilijke rotondes of strepen op de weg. Wellicht denk je soms zelf ook 'hoe zat het ook alweer?'.

Daarom organiseren wij de Opfriscursus verkeersregels. Je frist je kennis op over de meest recente ontwikkelingen en wijzigingen in de verkeersregels. De ontwikkelingen volgen zich snel op en in dit dagdeel zorgen we ervoor dat je weer volledig op de hoogte bent. Het is altijd goed om weer even bijgespijkerd te worden!

De training duurt ongeveer 2 uur.

Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt.

Dodehoekles geven

In deze training beleef je zelf letterlijk het lesprogramma over de dode hoek. Want je gaat zelf de les doen als deelnemer. De training start met een uitleg over de leerdoelen (wat willen we met deze les bereiken) en de didactische uitgangspunten van het programma (hoe bereik je deze leerdoelen het beste). In de middag gaan we dieper in op de lesinhoud.

De training duurt 1 dagdeel. Deze training is speciaal voor dodehoeklesgevers.

Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt.

Social media training

Facebook is een populair medium om vrienden en kennissen te informeren over wat voor leuks en nuttigs je doet als vrijwilliger. Veel van onze vrijwilligers willen graag iets doen met Facebook. Anderen hebben al een pagina aangemaakt, maar willen meer ruchtbaarheid geven aan hun activiteiten. Maar hoe dan?

Na deze training ben je bekend met het fenomeen Facebook en kun je Facebook adequaat gebruiken om activiteiten te delen. Daarnaast kun je een persoonlijke pagina inrichten en de interactie aangaan met vrienden en relaties.

De training duurt 1 dagdeel en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Beginners: wat is Facebook? Een persoonlijke pagina opzetten.
 • Gevorderden: berichten delen en interactie, kennismaking met fanpages.

Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt.

Een eigen pagina op vvn.nl

Op vvn.nl, de website van Veilig Verkeer Nederland, heeft het lokale nieuws en de activiteiten van onze afdelingen en werkgroepen een prominente plek. We laten graag zien hoeveel mensen er bezig zijn met veilig verkeer. En dat niet alleen: door goede voorbeelden te delen en al onze lokale activiteiten zichtbaar te maken, activeren we andere mensen en organisaties om ook een steentje bij te dragen aan de verkeersveiligheid.

Als afdeling of werkgroep van Veilig Verkeer Nederland kun je voor de gemeente(n) in je werkgebied een gemeentepagina inrichten op deze website. Je kunt daar je vrijwilligers voorstellen, eigen nieuws plaatsen en je activiteiten in de agenda zetten.

In deze training gaan we samen aan de slag met jouw gemeentepagina. Stap voor stap helpen we je op weg. Aan het eind van de training heb je een begin gemaakt met je gemeentepagina.

De training duurt 1 dagdeel en wordt op aanvraag landelijk of regionaal aangeboden.

Excel

Voor veel vrijwilligers is Excel een handig computerprogramma. Je maakt bijvoorbeeld je financiën inzichtelijk, of je gebruikt het voor de planning van je activiteiten. In deze training leer je onder andere hoe je een spreadsheet opstelt met berekeningen en formules. Het blijft niet bij de theorie: je gaat zelf actief aan de slag in deze training en we werken samen 10 verschillende praktijkopdrachten uit. Je kunt het geleerde gelijk toepassen in de praktijk. Voor deze training werken we samen met Good Habitz.

De training duurt 1 dagdeel.

Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt.

Bestuurstraining

Met deze training maken we nieuwe bestuursleden wegwijs binnen Veilig Verkeer Nederland. Wat is je rol als bestuurder? Welke verantwoordelijkheden heb je en hoe krijgt het samenwerken binnen de vereniging en daarbuiten met onze doelgroepen en samenwerkingspartners vorm? Hierbij is er veel aandacht voor de dagelijkse praktijk en door specifieke (regionale) onderwerpen die je zelf kunt inbrengen.

De training duurt 1 dagdeel en is opgebouwd uit drie blokken:

 1. Besturen algemeen: kaders, ambities en de positie van Veilig Verkeer Nederland.
 2. Besturen binnen Veilig Verkeer Nederland: interne en externe samenwerking, kansen en aandachtspunten.
 3. Dagelijkse praktijk van de bestuurder

Tussendoor zijn er netwerkmomenten en lunchen of dineren we samen, afhankelijk van het dagdeel waarop de training plaatsvindt.

Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt.

Basistraining financiën

Als penningmeester en vrijwilliger van afdelingen en districten krijg je te maken met jaarbegrotingen, de boekhouding en (financiële) jaarverslagen. Ook als verkeersouder kan het soms heel handig zijn om wat meer kennis te hebben over een goede projectadministratie. Wil je weten hoe je dit het beste kan aanpakken? Dan is deze basistraining iets voor jou!

Deze training geeft je kennis over:
•    het opstellen van een werkplan en het behalen van je doelstellingen
•    inzicht in en kennis van financieel beheer
•    inzicht in cijfermatige overzichten, zoals balans- en resultatenrekening, budgetten en begrotingen
•    handvatten om eenvoudige (kosten)calculaties te maken
•    de administratieve afhandeling

De training duurt 1 dagdeel.

Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt.

Lesgeven / didactiek

Hoe werkt het brein? Op welke manier leer je het meest? Hoe houd je de aandacht erbij? Het antwoord op deze vragen krijg je in de training 'Lesgeven'. Je leert hoe je je doelgroep actief houdt en hoe je een effectieve les geeft. Je ontvangt tips en achtergrondinformatie zodat je straks een boeiende les kunt verzorgen die helemaal aansluit op de manier waarop mensen leren. Het resultaat: je bent in staat om een uitdagende les te verzorgen.

Je kunt kiezen voor een training gericht op kinderen, jongeren of senioren. Want of je nu 5 of 55 bent; leren doe je op een manier die bij je past.

De training bestaat uit twee onderdelen. Een online training in de vorm van e-learning en een training op locatie. De e-learning is online en kun je dus thuis op je eigen computer doen. Dit gedeelte neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Aansluitend volg je de didactiektraining op locatie, die een dagdeel duurt. 

De training is speciaal bedoeld voor vrijwilligers die weleens voor een groep staan. Als voorlichter, trainer of cursusleider. Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt.

Verdieping didactiek

Wat doe je als een leerling niet wil meedoen met een opdracht? Hoe reageer je op de leerlingen? Op welke manier kan je het beste communiceren met leerlingen? En hoe krijg je ze mee in je verhaal? In deze verdieping gaan we samen kijken naar verschillende modellen en inzichten ten aanzien van leren. Aan de hand van concrete situaties denken we na over oplossingen. Tevens gaan we een aantal zaken oefenen. Door het behandelen van de theorie en het in praktijk oefenen hiervan, krijg je meer vaardigheden en kennis om te gebruiken bij het lesgeven.

De training duurt ongeveer 3 uur.

Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt.

Omgaan met weerstand en agressie

Als Bob-campagneteamlid kom je op evenementen en ben je aanwezig bij alcoholcontroles van de politie. Het is mogelijk dat je bij de uitvoer van je taak als Bob-vrijwilliger te maken krijgt met weerstand en soms zelfs met agressie. Al dan niet van mensen die onder invloed zijn van alcohol. Hoe reageer je daar adequaat op? Hoe blijf je effectief handelen en kun je de agressie reduceren? Werken aan zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid? Dan is deze korte intensieve training heel geschikt.

Aan het einde van de training kun je:

 • in grote lijnen uitleggen hoe ons angstsysteem werkt.
 • eigen angst herkennen en beheersen.
 • agressief gedrag herkennen en reduceren.
 • verbaal en non-verbaal communiceren onder druk.

Je verwerft in deze training zowel kennis als vaardigheden. De toegepaste werkvormen zijn erop gericht om jou zoveel mogelijk te laten leren door te ervaren – wij maken gebruik van een trainingsacteur – en door te doen. Wij leggen verschillende realistische casussen voor. Je kunt rekenen op een uitdagende training waaruit je maximaal rendement kunt halen door actief, met aandacht en inzet, deel te nemen.

De training duurt 1 dagdeel. Deze training is speciaal voor Bob-campagneteamleden.

Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt.

E-learning: het werven van vrijwilligers

Veilig Verkeer Nederland heeft de e-learning vrijwilligerswerving ontwikkeld, samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers. We hebben dus echt gebruik gemaakt van succesformules uit de praktijk. Soms zijn het voor de hand liggende aanpakken, maar die zijn niet minder waardevol. We inspireren je en brengen je op nieuwe ideeën over hoe het ook kan.

In deze nieuwe video van VVN zie je een vrijwilliger die alles alleen moet doen. Natuurlijk bedoeld met een dikke knipoog, maar soms is het inderdaad lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden. Mensen lopen niet zomaar warm voor vrijwilligerswerk. En dat terwijl jouw werkdruk alsmaar groter wordt en je het met steeds minder mensen moet doen.

Je doorloopt in een halfuurtje onze belangrijkste nieuwe inzichten voor het vinden van nieuwe vrijwilligers. We nemen je mee naar een buurt waar je nieuwe vrijwilligers gaat werven. Je leert wat wel en niet werkt en hoe je je netwerken kunt inzetten. Na afloop heb je een mooi wervingsplan om zelf direct te gebruiken. En dat allemaal thuis op je eigen computer. Beter kan niet toch? 

Start hier de e-learning vrijwilligers werven.

Workshop Controlepost-app praktisch Verkeersexamen

Voor de mensen die de controleposten bemannen bij het VVN praktisch Verkeersexamen hebben we de controlepost-app. Deze handige app maakt het beoordelen van de vaardigheden van de kinderen en het verzamelen van de resultaten een stuk makkelijker.

Na afloop heb je snel alle resultaten verzameld, dus het scheelt veel nakijkwerk. Bijkomend voordeel is dat Veilig Verkeer Nederland veel informatie kan verzamelen. We zien bijvoorbeeld welke situaties en handelingen kinderen nog lastig vinden. Deze informatie kunnen we gebruiken bij het ontwikkelen van onze verkeerslessen. Uiteraard wordt deze informatie geanonimiseerd opgeslagen; persoonsgebonden gegevens worden niet opgeslagen.

In deze workshop leer je alle ins en outs van deze app, zodat je deze tijdens het verkeersexamen kunt inzetten. De workshop duurt ongeveer 2 uur. 

Heb je interesse in deze training, meld je dan aan bij academy@vvn.nl. Wij houden je op de hoogte wanneer deze training weer gegeven wordt.