Welke fietspaden bestaan er?

Van fietssuggestiestrook tot fietsstraat. De plek op de weg voor fietsers kan erg variëren! Wat zijn de verschillen en de regels per fietspad? Verkeerskundige Freek Smit vertelt er hieronder meer over.

Verkeersregels fietspad fietsstrook fietsstraat Veilig Verkeer Nederland

Verplicht en onverplicht fietspad

Eerst de meest duidelijke: de fietspaden zelf. Deze zijn onder te verdelen in verplichte en onverplichte fietspaden.

Freek: 'Een verplicht fietspad wordt aangeduid met verkeersbord G11. Zoals de naam al aangeeft móet je als fietser gebruikmaken van dit pad. Daarnaast zijn er ook onverplichte fietspaden (aangegeven met verkeersbord G13). Je bent als fietser niet verplicht op dit pad te fietsen, maar het is vaak wel de veiligste keuze! Op een onverplicht fietspad zijn snorfietsers met een benzinemotor niet toegestaan. Verder zijn bromfietsers (gele kentekenplaat) op beide soorten paden verboden, tenzij er sprake is van een verplicht fiets-/bromfietspad (aangeduid met verkeersbord G12A).'

Onverplicht fietspad verkeersregels Veilig Verkeer Nederland
Voorbeeld van een onverplicht fietspad
Verplicht fietspad verkeersregels Veilig Verkeer Nederland
Voorbeeld van een verplicht fietspad

Fietsstrook

Vrijliggende fietspaden maken geen onderdeel uit van de rijbaan waar auto’s op rijden. Dat is anders in het geval van een fietsstrook. De regels van fietsstroken hangen af van de belijning.

Freek: 'Een fietsstrook is te herkennen aan het fietssymbool op het wegdek. Ook hebben ze vaak een rode kleur. Langs een fietsstrook wordt gebruik gemaakt van een onderbroken belijning of een doorgetrokken streep. Bij een onderbroken belijning mogen auto’s op de fietsstrook rijden, maar niet stilstaan of parkeren. Bij een doorgetrokken streep langs een fietsstrook is het voor auto’s verboden om over de fietsstrook te rijden of hier parkeren.'

Verkeersregels fietspad fietspaden Veilig Verkeer Nederland
Voorbeeld van een fietsstrook

Fietssuggestiestrook

Een variant op de fietsstrook is de fietssuggestiestrook. Als fietser ben je niet verplicht hierop te rijden en auto's mogen op deze strook gewoon stilstaan en parkeren. Waarom zien we ze dan zoveel terug?

Freek: 'De fietssuggestiestrook heeft een stippellijn en het fietssymbool op het wegdek ontbreekt. Veel wegbeheerders (gemeentes) gebruiken de fietssuggestiestrook om de rijbaan optisch te versmallen. Ze hopen zo de snelheid van het gemotoriseerde verkeer te verlagen.'

Fietsstraat

Een meer recente variant die we steeds vaker op straat tegenkomen is de fietsstraat. Meestal zijn deze straten onderdeel van een fietsroute(netwerk).

Freek: 'Een fietsstraat is te herkennen aan verkeersbord L51. Vaak is hetzelfde symbool ook op de weg aangebracht. Daarnaast is de gehele weg in de kleur van het fietspad aangelegd, waardoor ze erg opvallen. Auto’s zijn in deze fietsstraten te gast.'

Verkeersregels fietspad fietsstrook fietsstraat Veilig Verkeer Nederland
Freek Smit (verkeerskundige) in een fietsstraat

Waar kan ik verder op letten?

Freek: 'Is er geen fietspad, dan mag je gebruikmaken van de rijbaan. Verder is het in principe overal toegestaan om met zijn tweeën naast elkaar te fietsen, zolang het veilig is en je andere weggebruikers niet hindert.'

Meer adviezen over veilig en prettig blijven fietsen? Bekijk tips en hulpmiddelen, verkeersregels voor fietsers of fris je kennis op!