Media en influencers: geef het goede voorbeeld

Een goed voorbeeld doet goed volgen. Dat geldt ook voor veilig verkeersgedrag. En toch zien we bijna dagelijks op TV, in de krant of op social media mensen bewust of onbewust de fout ingaan. Mensen in de auto zonder gordel, fietsers die met hun aandacht volledig bij hun smartphone zijn of bestuurders die tijdens het rijden een telefoontje plegen. Veilig Verkeer Nederland roept de media daarom op om in beeldmateriaal altijd het goede voorbeeld te laten zien. En: wij helpen daarbij.

Automobilist zwaait naar voetganger

Nu scholen, overheden en het bedrijfsleven fors investeren in verkeersveiligheid, roepen we ook Nederlandse mediapartijen en BN’ers op om in actie te komen. Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden in Nederland stijgt. Daarom is het belangrijk dat we ons gezamenlijk inzetten voor de verkeersveiligheid in ons land. En jij kan ook meedoen. Hoe?

Teken Het Grote Verkeersconvenant

Ga naar Het Grote Verkeersconvenant en laat ons weten dat je meedoet. Hiermee laat je aan iedereen zien dat je verkeersveiligheid en het goede voorbeeld geven in het verkeer belangrijk vindt. 

Geef in al je uitingen het goede voorbeeld

Kruip bijvoorbeeld niet meer vloggend of bellend achter het stuur. Kijk hier voor onze beeldbank. Iedereen die over verkeer publiceert kan hier foto's vinden waarop niet het verkeerde, maar juist het veilige verkeersgedrag getoond wordt.

Echt waar: als jij je hand uitsteekt, zijn fietsers die achter je fietsen ook eerder geneigd om hun hand uit te steken. Doen dus! #meedoenismakkelijk

Rolmodellen

Psychologisch onderzoek* wijst uit dat het geven van het goede voorbeeld echt effect heeft op het gedrag van anderen. Ook al word je zelf niet echt blij van de boodschap dat je niet mag appen op de fiets: als je ziet dat andere mensen dat niet meer doen, zal je geneigd zijn om dat over te nemen. Zeker als je ziet dat een rolmodel dat in de praktijk brengt. Een rol die BN-ers en vloggers vaak hebben voor het publiek.

Sociale norm

Andersom werkt het ook zo: de sociale norm dat het bijvoorbeeld normaal is om te appen als je op de fiets zit, wordt versterkt door uitingen met het verkeerde voorbeeldgedrag. Door het probleem op deze manier op de kaart te zetten, zorgt de media ervoor dat het ongewenste gedrag als normaal wordt gezien. Daardoor wordt dus juist het tegenovergestelde effect bereikt.  Lees meer over waarom het goede voorbeeld geven belangrijk is in het verkeer. 

En zo kunnen we nog wel meer goede voorbeelden vinden in het verkeer: hand uitsteken, gordel omdoen, fietsverlichting aanzetten, richtingaanwijzers gebruiken, een Bob regelen... enzovoorts.

*Bronnen:

  • Bandura, A., (1986) Social foundations of thought and action : a social cognitive theory. 1986, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
  • Bandura, A. (2008). Social cognitive theory of mass communication. In J. Bryant & M. B. Oliver (Eds.), Media Effects: Advances in Theory and Research (pp. 94-124). New York, NY: Routledge.
  • Petty, R.E. & John T. Cacioppo , J.T. (1986). From Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change, New York: Springer-Verlag.
  • Ajzen, I. (2005). Attitudes, Personality and Behavior, Open University Press