Specialist in verkeerseducatie

Veilig Verkeer Nederland helpt basisscholen, leerkrachten en ouders om verkeerslessen en verkeersopvoeding zo te organiseren dat het effectief, relevant en leuk is voor de kinderen.

VVN Verkeerseducatie Veilig Verkeer Nederland

VVN Leerplan voor verkeerseducatie in het basisonderwijs

Verkeerseducatie is onmisbaar voor kinderen die nog veel verkeerservaring moeten opdoen. Veilig Verkeer Nederland vindt dat dit in het basisonderwijs meer aandacht verdient. Daarom ontwikkelden wij het VVN Leerplan en een doorlopende leerlijn voor verkeerseducatie in het basisonderwijs, het fundament voor onze verkeersmethode

Handelingsgericht

Verkeer is een doe-vak, het hoort handelingsgericht te zijn. Dat een kind het driehoekige voorrangsbord herkent als voorrangsbord is één ding, maar dat het kind daadwerkelijk voorrang verleent is een tweede. De essentie van onze verkeersmethode is daarom dat leerlingen de theorie makkelijk kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. 

Een echt praktijkvak

Verkeersonderwijs hoort niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. Het is dan wel belangrijk dat kinderen hun verkeerservaring in een veilige omgeving kunnen opdoen. Veilig Verkeer Nederland ondersteunt scholen en (verkeers)ouders bij het verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving.    

(Verkeers)ouders

Verkeerseducatie is niet alleen een taak van de school, ouders spelen ook een belangrijke rol. Zij maken met hun kinderen echt kilometers, fietsend en lopend. Door ouders te betrekken bij de verkeersles, werken school en ouders sámen aan de verkeersopvoeding van de kinderen. Hierbij kunnen VVN Verkeersouders een rol spelen. 

Meer weten?

Een afspraak maken met onze schoolaccountmanager? Tips krijgen om je verkeersles nog aantrekkelijker te maken? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Ook het verkeer vraagt om doorlopend leren