Samen aan de slag; mogelijkheden voor jouw gemeente

Draag bij aan de veilige schoolstart voor leerlingen direct na hun zomervakantie en geef zo extra invulling aan de thema’s ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’ en ‘snelheid’ uit het SPV. 

Onze scholen zijn weer begonnen

Campagne voeren doen we samen

Elk jaar is de campagne 'Onze scholen zijn weer begonnen' overal in het land te zien. Naast bijna 300 gemeenten vragen ook scholen, het bedrijfsleven en VVN zelf hier aandacht voor. Daarbij is het gezamenlijke doel om direct na de zomervakantie zo veel mogelijk verkeersslachtoffers te voorkomen onder fietsende scholieren.

Ook als gemeente kun je helpen om automobilisten op te roepen in deze periode extra te letten op hun snelheid en zo rekening te houden met fietsende scholieren. Daarvoor vind je hieronder informatie over de campagne, posters, spandoeken, gratis online campagnematerialen en een voorbeeld persbericht.

Op 14 en 21 juni 2023 vond het webinar 'Samen naar een veilige schoolomgeving' plaats, speciaal voor gemeenten en provincies. Tijdens deze webinar is ook de campagne 'Onze scholen zijn weer begonnen' toegelicht. Kijk hier het webinar terug.

Animatie
Middels onderstaande animatie wordt inzichtelijk hoe scholen, gemeenten en verkeersouders er samen aan bijdragen om de schoolomgeving veiliger te maken. 

Zo draagt Veilig Verkeer Nederland bij aan een veilige schoolomgeving

Kies de juiste locaties

Zorg ervoor dat de geplaatste materialen geen zicht ontnemen op andere weggebruikers en reclame-uitingen. De afgelopen periode zijn er via ons VVN Participatiepunt meerdere meldingen binnengekomen van verkeerssituaties die voor scholieren onveilig zijn. Hiervan hebben wij een locatie-overzicht gemaakt. Wij vragen alle gemeenten om dit overzicht goed te bekijken. Herken je één of meerdere adressen uit jouw gemeente, zorg er dan voor dat die plek(ken) de nodige aandacht krijgen en dat de posters of spandoeken van ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ onder andere daar zichtbaar zijn.

In het algemeen geldt het advies om spandoeken en posters op te hangen op plekken waar veel auto’s rijden, denk aan:

  • Invalswegen
  • Rotondes en
  • Schoolomgevingen

'Ieder kind moet veilig en onbezorgd kunnen fietsen'

Te hard rijden is een belangrijke veroorzaker van veel verkeersongevallen. Egbert de Vries, wethouder Verkeer, zorgt er daarom voor dat de spandoeken in zijn gemeente te zien zijn.

Veilig Verkeer Nederland Egbert de Vries Gemeente Amsterdam Onze scholen zijn weer begonnen.jpg