Automobilisten onvoldoende kennis voorrangsregels

Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat maar liefst 61 procent van de Nederlanders onvoldoende kennis van de voorrangsregels heeft. Dit blijkt uit de Verkeersquiz die door 155.000 Nederlanders is gemaakt.

Voorrang kind

Maar liefst 61 procent van de deelnemers aan de quiz van de ANWB zakte voor het ‘examen’. Voor deze groep, we hebben het dan over zeven miljoen Nederlandse automobilisten, zijn de voorrangsregels niet duidelijk. De uitkomst van de ANWB Verkeersquiz benadrukt maar weer hoe belangrijk het is om de verkeerskennis op peil te houden.

Onduidelijkheid; voorrang verlenen of geven?

Ook is het van belang dat wegbeheerders onduidelijke situaties aanpakken. Veel verkeerssituaties zijn onduidelijk door bebording, lijnen of tekens op de weg die misleidend, verwarrend of foutief zijn. Verkeersdeelnemers zijn ook vaak onzeker over de voorrangsregels. Zo denkt 22 procent dat ritsers van rechts voorrang hebben en zijn sommige wegconstructies onduidelijk. Zo is het voor veel Nederlanders onduidelijk wanneer er wel, of geen sprake is van een ‘uitritconstructie’. Logisch, vindt de ANWB, het onderscheid tussen een gelijkwaardige kruising of een uitritconstructie zonder voorrang van rechts is ook vaak onduidelijk. Dit benadrukt het nut van haaientanden en borden om duidelijkheid te scheppen.

Test je kennis

Verkeersregels en verkeersborden veranderen. Het bijhouden van je kennis is dan ook van groot belang. Ken jij alle verkeersregels nog en weet je ze goed toe te passen? Test je kennis met de online quizzen van Veilig Verkeer Nederland.

VVN Opfriscursus Auto

Voor de meeste automobilisten geldt dat het jaren geleden is dat ze hun rij-examen hebben behaald. Heb jij behoefte aan het opfrissen van je kennis met een cursus op locatie? Bezoek dan de VVN Opfriscursus Auto. De cursus bestaat uit twee leerzame en leuke bijeenkomsten van maximaal twee uur. Na het opfrissen van je kennis ben je weer helemaal up-to-date en ready to go.