‘Laten we ervoor zorgen dat de ochtendspits verdwijnt’

De komende weken beginnen de scholen weer. Wij roepen Nederland op om in de ochtend zoveel mogelijk thuis te werken en te reizen buiten de ochtendspits om.

De scholen zijn weer begonnen thuiswerken ochtendspits automobilisten

Waarom? Cijfers tonen aan dat er ieder jaar vlak na de zomervakantie opvallend veel ongevallen plaatsvinden onder fietsende scholieren. De medewerking van automobilisten is hard nodig om kinderen de ruimte te geven om veilig naar school te kunnen gaan. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat onderstreept de thuiswerkoproep.

De oproep om ’s morgens zoveel mogelijk thuis te werken gaat over de hele maand augustus, totdat alle scholen weer zijn gestart. Kinderen kunnen die periode dan gebruiken om te wennen aan hun schoolroute, die zij in veel gevallen voor het eerst zelfstandig gaan afleggen. Voor kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, is de route vaak compleet nieuw. 

Campagne De scholen zijn weer begonnen

Aanstaande maandag gaan in de eerste schoolregio, ditmaal in het noorden van het land, de scholen weer van start na de zomervakantie. En elk jaar is dat het moment dat Veilig Verkeer Nederland met de campagne De scholen zijn weer begonnen aandacht vraagt voor de verkeersveiligheid van fietsende scholieren. 

Nieuwe work-life balance goed voor verkeer

Uit de Flitspeiling 2020 van Veilig Verkeer Nederland, waarin ook de invloed van corona op het verkeer is opgenomen, blijkt dat een combinatie van half thuis werken en half op kantoor werken door bijna de helft van werkend Nederland (48%) ideaal wordt gevonden.

”Het zou goed zijn wanneer we met elkaar het ‘nieuwe werken’ ook gebruiken om slimmer naar onze agenda’s te kijken. Bijvoorbeeld door in de ochtenden vooral afspraken te plannen die digitaal kunnen plaatsvinden. Door verkeersdrukte in de ochtendspits zo goed als uit te bannen bieden we scholieren de ruimte om veilig naar school te gaan.”

Evert-Jan Hulshof - Directeur Veilig Verkeer Nederland

Fysieke afspraken vaak niet nodig

Tijdens de coronacrisis hebben we ontdekt dat fysieke afspraken vaak niet nodig zijn. Moet je er toch op uit dan is het raadzaam om de schoolroutes tijdens de schoolspits te mijden en om te kiezen voor gepaste snelheid in plaats van de maximumsnelheid. Ook laat Veilig Verkeer Nederland weten dat het gebruik van een smartphone in het verkeer nooit thuishoort en zeker niet in een periode waarin kinderen in het verkeer weer veelvuldig aanwezig zijn. Lees ook onze andere tips voor automobilisten om relaxed te rijden in de periode na de zomervakantie.

Bedrijfsleven steunt De scholen zijn weer begonnen

Met Veilig Verkeer Nederland zien ook veel bedrijven de noodzaak in van de jaarlijkse campagne ‘De Scholen zijn weer begonnen’. Zo ondersteunen verzekeringsmaatschappij Interpolis, autoleasemaatschappij Athlon Nederland, Picnic, VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) Fource en Nextdoor via hun eigen kanalen de campagne, en zorgen hiermee voor een waardevolle versterking en een groter bereik van de campagneboodschap.

Foto: PLYGRND.city