Meer aandacht voor oudere fietsers

Het aantal verkeersslachtoffers onder oudere fietsers neemt toe. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) verwacht dat dit aantal nog verder zal stijgen als er niet meer maatregelen worden genomen. Belangrijk dus meer te doen voor de kwetsbare groep senioren in het verkeer.

Seniore fietsers

Het aantal verkeersslachtoffers onder fietsende ouderen neemt toe. Dat schrijft de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) in een vandaag verschenen rapport. Vooral het aandeel 80-plussers dat als fietser omkomt is flink toegenomen: van 12% in 2000 tot 27% in 2019. 60 plussers vormen bijna driekwart (72%) van het totaal aantal fietsdoden en 70 plussers ruim de helft (59%). 

Oorzaken van ongevallen met ouderen

Ouderen zijn over het algemeen behoedzaam, voorzichtig en kwetsbaar en houden daar rekening mee. Toch zijn oudere fietsers volgens SWOV relatief vaak betrokken bij enkelvoudige ongevallen, bijvoorbeeld door problemen bij het op- en afstappen en het niet tijdig opmerken van obstakels. Ook complexe handelingen in het verkeer, zoals links afslaan op een kruising, zijn vaak oorzaak van ongevallen. Er is geen eenduidig bewijs dat elektrische fietsen voor ouderen gevaarlijker zijn dan gewone fietsen.

We willen allemaal zo lang mogelijk blijven fietsen. En dat is ook gezond én geeft veel vrijheid. Daarom zijn onze inspanningen er op gericht om te zorgen dat je, ook als de jaren gaan tellen, veilig mobiel kunt blijven. 

Ingrid Wetser - Projectleider Senioren bij Veilig Verkeer Nederland

5 tips om veilig te (blijven) fietsen

  1. Test je verkeerskennis! Doe online onze opfriscursus voor de fiets
  2. Wil je wat meer uitleg over verkeersthema's? Onze instructeur geeft uitleg over de meest besproken onderwerpen uit de VVN Opfriscursus
  3. Wordt het fietsen zwaarder? Fiets je liever niet als het flink waait? Denk dan eens een elektrische fiets. Een elektrische fiets is wel zwaarder en gaat sneller dan een gewone fiets, dat is iets om rekening mee te houden. In deze video geven wij tips over hoe je veilig op pad gaat met een elektrische fiets.
  4. Gaat het op- en afstappen of het achteromkijken moeilijker? Maak dan eens een afspraak met een fysiotherapeut of ergotherapeut. Een ergotherapeut kan ook adviseren over aanpassingen aan de fiets. 
  5. Zorg dat je gezien wordt! Zeker nu de dagen steeds korter worden, is zichtbaarheid in het verkeer van groot belang. Lees wat je kunt doen om goed zichtbaar te zijn als fietser.

Lees meer over veilig mobiel blijven

Wat doet Veilig Verkeer Nederland

Als gevolg van de vergrijzing en van de toenemende populariteit van de (elektrische) fiets onder de snel groeiende groep ouderen, zal, volgens de SWOV, zonder aanvullende infrastructurele maatregelen het aantal verkeersslachtoffers onder ouderen verder toenemen. Het is daarom van groot belang dat we samen met overheden en onze partners met voorlichting, training en technische innovaties vanuit de fietsbranche, ouderen veilig mobiel houden op de fiets. Het gaat dan vooral om het voorkomen van fietsongevallen en om maatregelen die eventueel letsel kunnen beperken.

Veilig Verkeer Nederland onderneemt het nodige om senioren zo lang mogelijk veilig mobiel te houden. Met de VVN Opfriscursus helpen wij oudere weggebruikers om hun verkeerskennis up to date te houden. Daarnaast geven wij, onder andere in samenwerking met ergotherapeuten, adviezen en trainingen om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk aan het verkeer kunnen blijven deelnemen.