Eyckelbergh

Bergeijk

In de bijgevoegde tekstberichten de stukjes die vanuit VVN geschreven zijn voor in de Eyckelbergh.

Leden van VVN Bergeijk

April 2021

Veilig fietsen in Groot Bergeijk

VVN Werkgroep Groot Bergeijk zet zich de komende jaren specifiek in voor verbetering van de verkeersveiligheid voor de fietsers maar ook voor verbetering van het eigen fietsgedrag. De gemeente Bergeijk is relatief de meest verkeersonveilige gemeente in Nederland. Op 100.000 inwoners kwamen hier tussen 2010 en 2020 gemiddeld iets meer dan 118 personen om het leven. Dat is iets waar we ons als Werkgroep ernstig zorgen over maken: dat gemiddelde moet drastisch naar beneden.

VVN Werkgroep Groot Bergeijk heeft als belangrijkste speerpunt ons gedrag in het verkeer te verbeteren. Dat is een zaak van lange adem. Handhaving is belangrijk maar veruit de meeste winst valt te behalen als we als verkeersdeelnemers ervan doordrongen raken dat we de verkeersveiligheid zelf mét elkaar in de hand hebben.

Gemeente Bergeijk geeft in hun beleidsplan terecht aan dat we vaker de fiets moeten nemen. Maar hoe zit het met onze eigen aandacht voor veilig fietsen? Er worden bijv. snelfietspaden aangelegd om ook langere afstanden te overbruggen. Er zijn prachtige routes in onze gemeente om te fietsen. Maar letten we wel goed op met elkaar hoe we fietsen? We hebben langzaam verkeer en snel langzaam verkeer. Heeft u onderstaand bord wel eens gezien? Heeft u wellicht ook gelezen? We hebben het vermoeden dat heel veel sportieve mensen het bord aan zich voorbij zien flitsen. Vele toerfietsers nemen onbewust de regels niet op. Een dikke pluim voor die fietsclubjes die voordat ze op de fiets stappen, nagedacht hebben hoe ze zich in het verkeer willen manifesteren. Ze zitten juist op de fiets om zich even niet met allerlei regels en voorschriften bezig te houden.

Het fietsseizoen is weer begonnen: denk vooraf na met elkaar om veilig te kunnen genieten van je fietsactiviteit. Respect en tolerantie voor elkaar, maken een veilige situatie mogelijk. Dat betekent dat je laat zien waar je naar toe gaat zodat een ander daar rekening mee kan houden, maak ruimte voor elkaar zodat een ander erdoor kan, zorg dat je een bel en licht op je fiets hebt zodat een ander je hoort en ziet. Zorg dat je aandacht bij het verkeer is en niet elders. Wellicht komen wij u de komende tijd ergens in de gemeente Bergeijk tegen; we vragen dan u geheel corona-proof om uw aandacht. Graag tot dan! Kijk ook eens voor tips op onze website: https://vvn.nl/in-je-buurt/noord-brabant/bergeijk VVN Werkgroep Groot Bergeijk.

Mei 2021

Bergeijkse verkeersouders op de bres voor Praktisch Verkeersexamen

Dat de pandemie het organiseren van activiteiten bemoeilijkt, mag dan waar zijn, de verkeersouders en diverse ouders van basisschool Beisterveld hebben het er niet bij laten zitten. Ongeveer 20 kinderen hebben met goed gevolg samen met hun oplettende ouders toch het praktisch verkeersexamen op de welbekende route door Bergeijk kunnen fietsen. Vóóraf werden natuurlijk de fietsen gecontroleerd voordat vanaf de sporthal vertrokken werd.

VVN Werkgroep Groot Bergeijk is trots op de verkeersouders die zelf het initiatief hebben genomen om het examen te organiseren. Het gaat per slot van rekening over de veiligheid van onze kinderen die straks de weg naar het Voortgezet Onderwijs gaan.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Laat het ons even weten als u toch nog graag het verkeersexamen afgenomen wil hebben voor uw kind dat nu nog even in groep 8 van de basisschool zit. Dan gaan wij kijken of we daar de spreekwoordelijke mouw aan kunnen passen. Kijk op onze website van VVN Werkgroep Groot Bergeijk en stuur ons vóór 1 juni een mail met contactgegevens. Dan gaan wij kijken hoe we het examen alsnog kunnen laten plaatsvinden. Zodat uw kind toch met een positief gevolg het examen kan afronden!

Een goed begin is nog altijd het halve werk!

Augustus 2021

VVN Werkgroep Groot Bergeijk organiseert cursus ‘Het Nieuwe Fietsen’

In samenwerking met de gemeente Bergeijk  en de Seniorenvereniging KBO Kring Bergeijk organiseert de gemeentelijke Werkgroep van VVN voor alle senioren uit alle zes kernen van de gemeente op 2 locaties een cursus om m.n. de veiligheid van het fietsen te vergroten. Alle senioren die graag willen blijven fietsen en met elkaar ervaringen, leuke routes en tips willen uitwisselen, zijn van harte welkom. De deelname is gratis. De cursus wordt gegeven door een expert van Veilig Verkeer Nederland.

De cursussen zijn op:

  • 21 september van 13.30 – 16.00 uur in gemeenschapscentrum Den Eijkholt te Luyksgestel voor alle senioren uit de hele gemeente. Aanmelden bij Maria Kolen door een e-mail te sturen naar kbo.bergeijk@gmail.com  of door haar te bellen op 06-53304125
  • 12 oktober van 13.30 – 16.00 uur in gemeenschapshuis De Rietstek te Riethoven voor alle senioren uit de hele gemeente. Aanmelden bij Jan Kwinten door een e-mail te sturen naar kwintenjan@hotmail.com  of door hem te bellen op 06-31803498

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: slim omgaan met drukke fietspaden, vrij bewegen in het verkeer, kwetsbaarheid in het verkeer, conditie van het lichaam, veilig fietsen.

Onder het genot van een kopje koffie en/of thee met kleine traktatie leren deelnemers met behulp van praktische filmpjes, foto’s en stellingen meer over “Het Nieuwe Fietsen’.

Mocht er sprake zijn van over-inschrijving wordt mogelijk nog een 3e cursus georganiseerd. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Daarom een vriendelijk verzoek z.s.m. aan te melden!

Denk om uw veiligheid in het verkeer en graag tot ziens !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2021

30 km is vaak nog te hard

De harde feiten vragen om ieders aandacht: afgelopen jaar zijn veel meer fietsers omgekomen in het verkeer. 229 dodelijke slachtoffers waren er in Nederland te betreuren in 2020, tegen 203 in 2019. Een derde van de omgekomen fietsers in 2020 reed op een elektrische fiets.

Onze veiligheid in het verkeer is een belangrijk goed. Onze Werkgroep houdt zich continu bezig met de vraag hoe ons eigen gedrag deze veiligheid kan doen bevorderen.

De belangrijkste oorzaak van verkeersonveiligheid zit in het te hard rijden.

Wat kunnen we er samen aan doen?

Natuurlijk zouden in de bebouwde kom auto’s en scooters in straten zonder stoep niet harder moeten rijden dan 15 km p/u. De remweg bij een maximum snelheid van 30km is 13m: die remweg is te lang om te anticiperen op een spelend kind. Natuurlijk moeten er overal voetpaden en fietspaden komen bij de aanleg van wegen in nieuwe woonwijken en bij renovatie van wegen.

Natuurlijk  is 50km in de bebouwde kom te hard in die straten waar de fietser zich moet meten met de auto omdat ze van dezelfde rijbaan gebruik moeten maken. In die situaties mag niet de wegcategorisering de doorslag geven: veiligheid gaat altijd voor.

En tegelijkertijd weten we dat alle snelheidslimieten door een groep weggebruikers aan de laars worden gelapt. Veel gehoord is dat de aanpassing van de maximumsnelheid naar beneden niet helpt omdat er minimaal op gecontroleerd wordt. Hoe dan ook het is geen argument om de maximum snelheid dan maar niet te wijzigen; het kan niet zo zijn dat een maximum snelheid in een bepaalde straat te hoog is gezien het belang van de verkeersveiligheid. Daarover zijn we op vele plaatsen in onze gemeente in gesprek met steeds meer inwoners.

Wij geloven dat het helpt door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven om verkeersonveiligheid veroorzaakt door snelheid van weggebruikers, aan de orde te stellen.  Met als fundament een maximumsnelheid van 30km binnen de bebouwde kom waar geen fysiek gescheiden fiets- en voetpaden zijn : duidelijk voor iedereen.

Wilt u reageren? Meer informatie gewenst? 

https://vvn.nl/in-je-buurt/noord-brabant/bergeijk   

VVN Werkgroep Groot Bergeijk 

Wat speelt er in jouw buurt?