Onze artikelen in de Eyckelbergh

Bergeijk

In de bijgevoegde tekstberichten de stukjes die vanuit VVN geschreven zijn voor in de Eyckelbergh.

Leden van VVN Bergeijk

April 2021

Veilig fietsen in Groot Bergeijk

VVN Werkgroep Groot Bergeijk zet zich de komende jaren specifiek in voor verbetering van de verkeersveiligheid voor de fietsers maar ook voor verbetering van het eigen fietsgedrag. De gemeente Bergeijk is relatief de meest verkeersonveilige gemeente in Nederland. Op 100.000 inwoners kwamen hier tussen 2010 en 2020 gemiddeld iets meer dan 118 personen om het leven. Dat is iets waar we ons als Werkgroep ernstig zorgen over maken: dat gemiddelde moet drastisch naar beneden.

VVN Werkgroep Groot Bergeijk heeft als belangrijkste speerpunt ons gedrag in het verkeer te verbeteren. Dat is een zaak van lange adem. Handhaving is belangrijk maar veruit de meeste winst valt te behalen als we als verkeersdeelnemers ervan doordrongen raken dat we de verkeersveiligheid zelf mét elkaar in de hand hebben.

Gemeente Bergeijk geeft in hun beleidsplan terecht aan dat we vaker de fiets moeten nemen. Maar hoe zit het met onze eigen aandacht voor veilig fietsen? Er worden bijv. snelfietspaden aangelegd om ook langere afstanden te overbruggen. Er zijn prachtige routes in onze gemeente om te fietsen. Maar letten we wel goed op met elkaar hoe we fietsen? We hebben langzaam verkeer en snel langzaam verkeer. Heeft u onderstaand bord wel eens gezien? Heeft u wellicht ook gelezen? We hebben het vermoeden dat heel veel sportieve mensen het bord aan zich voorbij zien flitsen. Vele toerfietsers nemen onbewust de regels niet op. Een dikke pluim voor die fietsclubjes die voordat ze op de fiets stappen, nagedacht hebben hoe ze zich in het verkeer willen manifesteren. Ze zitten juist op de fiets om zich even niet met allerlei regels en voorschriften bezig te houden.

Het fietsseizoen is weer begonnen: denk vooraf na met elkaar om veilig te kunnen genieten van je fietsactiviteit. Respect en tolerantie voor elkaar, maken een veilige situatie mogelijk. Dat betekent dat je laat zien waar je naar toe gaat zodat een ander daar rekening mee kan houden, maak ruimte voor elkaar zodat een ander erdoor kan, zorg dat je een bel en licht op je fiets hebt zodat een ander je hoort en ziet. Zorg dat je aandacht bij het verkeer is en niet elders. Wellicht komen wij u de komende tijd ergens in de gemeente Bergeijk tegen; we vragen dan u geheel corona-proof om uw aandacht. Graag tot dan! Kijk ook eens voor tips op onze website: https://vvn.nl/in-je-buurt/noord-brabant/bergeijk VVN Werkgroep Groot Bergeijk.

Mei 2021

Bergeijkse verkeersouders op de bres voor Praktisch Verkeersexamen

Dat de pandemie het organiseren van activiteiten bemoeilijkt, mag dan waar zijn, de verkeersouders en diverse ouders van basisschool Beisterveld hebben het er niet bij laten zitten. Ongeveer 20 kinderen hebben met goed gevolg samen met hun oplettende ouders toch het praktisch verkeersexamen op de welbekende route door Bergeijk kunnen fietsen. Vóóraf werden natuurlijk de fietsen gecontroleerd voordat vanaf de sporthal vertrokken werd.

VVN Werkgroep Groot Bergeijk is trots op de verkeersouders die zelf het initiatief hebben genomen om het examen te organiseren. Het gaat per slot van rekening over de veiligheid van onze kinderen die straks de weg naar het Voortgezet Onderwijs gaan.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Laat het ons even weten als u toch nog graag het verkeersexamen afgenomen wil hebben voor uw kind dat nu nog even in groep 8 van de basisschool zit. Dan gaan wij kijken of we daar de spreekwoordelijke mouw aan kunnen passen. Kijk op onze website van VVN Werkgroep Groot Bergeijk en stuur ons vóór 1 juni een mail met contactgegevens. Dan gaan wij kijken hoe we het examen alsnog kunnen laten plaatsvinden. Zodat uw kind toch met een positief gevolg het examen kan afronden!

Een goed begin is nog altijd het halve werk!

Augustus 2021

VVN Werkgroep Groot Bergeijk organiseert cursus ‘Het Nieuwe Fietsen’

In samenwerking met de gemeente Bergeijk  en de Seniorenvereniging KBO Kring Bergeijk organiseert de gemeentelijke Werkgroep van VVN voor alle senioren uit alle zes kernen van de gemeente op 2 locaties een cursus om m.n. de veiligheid van het fietsen te vergroten. Alle senioren die graag willen blijven fietsen en met elkaar ervaringen, leuke routes en tips willen uitwisselen, zijn van harte welkom. De deelname is gratis. De cursus wordt gegeven door een expert van Veilig Verkeer Nederland.

De cursussen zijn op:

  • 21 september van 13.30 – 16.00 uur in gemeenschapscentrum Den Eijkholt te Luyksgestel voor alle senioren uit de hele gemeente. Aanmelden bij Maria Kolen door een e-mail te sturen naar kbo.bergeijk@gmail.com  of door haar te bellen op 06-53304125
  • 12 oktober van 13.30 – 16.00 uur in gemeenschapshuis De Rietstek te Riethoven voor alle senioren uit de hele gemeente. Aanmelden bij Jan Kwinten door een e-mail te sturen naar kwintenjan@hotmail.com  of door hem te bellen op 06-31803498

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: slim omgaan met drukke fietspaden, vrij bewegen in het verkeer, kwetsbaarheid in het verkeer, conditie van het lichaam, veilig fietsen.

Onder het genot van een kopje koffie en/of thee met kleine traktatie leren deelnemers met behulp van praktische filmpjes, foto’s en stellingen meer over “Het Nieuwe Fietsen’.

Mocht er sprake zijn van over-inschrijving wordt mogelijk nog een 3e cursus georganiseerd. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Daarom een vriendelijk verzoek z.s.m. aan te melden!

Denk om uw veiligheid in het verkeer en graag tot ziens !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2021

30 km is vaak nog te hard

De harde feiten vragen om ieders aandacht: afgelopen jaar zijn veel meer fietsers omgekomen in het verkeer. 229 dodelijke slachtoffers waren er in Nederland te betreuren in 2020, tegen 203 in 2019. Een derde van de omgekomen fietsers in 2020 reed op een elektrische fiets.

Onze veiligheid in het verkeer is een belangrijk goed. Onze Werkgroep houdt zich continu bezig met de vraag hoe ons eigen gedrag deze veiligheid kan doen bevorderen.

De belangrijkste oorzaak van verkeersonveiligheid zit in het te hard rijden.

Wat kunnen we er samen aan doen?

Natuurlijk zouden in de bebouwde kom auto’s en scooters in straten zonder stoep niet harder moeten rijden dan 15 km p/u. De remweg bij een maximum snelheid van 30km is 13m: die remweg is te lang om te anticiperen op een spelend kind. Natuurlijk moeten er overal voetpaden en fietspaden komen bij de aanleg van wegen in nieuwe woonwijken en bij renovatie van wegen.

Natuurlijk  is 50km in de bebouwde kom te hard in die straten waar de fietser zich moet meten met de auto omdat ze van dezelfde rijbaan gebruik moeten maken. In die situaties mag niet de wegcategorisering de doorslag geven: veiligheid gaat altijd voor.

En tegelijkertijd weten we dat alle snelheidslimieten door een groep weggebruikers aan de laars worden gelapt. Veel gehoord is dat de aanpassing van de maximumsnelheid naar beneden niet helpt omdat er minimaal op gecontroleerd wordt. Hoe dan ook het is geen argument om de maximum snelheid dan maar niet te wijzigen; het kan niet zo zijn dat een maximum snelheid in een bepaalde straat te hoog is gezien het belang van de verkeersveiligheid. Daarover zijn we op vele plaatsen in onze gemeente in gesprek met steeds meer inwoners.

Wij geloven dat het helpt door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven om verkeersonveiligheid veroorzaakt door snelheid van weggebruikers, aan de orde te stellen.  Met als fundament een maximumsnelheid van 30km binnen de bebouwde kom waar geen fysiek gescheiden fiets- en voetpaden zijn : duidelijk voor iedereen.

Wilt u reageren? Meer informatie gewenst? 

https://vvn.nl/in-je-buurt/noord-brabant/bergeijk   

VVN Werkgroep Groot Bergeijk 

September 2022

Veilig Verkeer Nederland:

“Binnen de bebouwde kom overal 30km”

In 2021 waren er 582 verkeersdoden en elk jaar vallen er tienduizenden zwaargewonden in het verkeer. Diverse oorzaken liggen aan deze trieste cijfers ten grondslag. Hoofdoorzaak is overtreding van de maximum snelheid. Vooral fietsers en ouderen zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Om het aantal slachtoffers terug te dringen is VVN voorstander van 30 km/u als maximumsnelheid omdat het volgens onderzoeken aantoonbaar gewonden en doden kan schelen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid schat dat met een snelheids-verlaging voor de helft van de 50km-straten maar liefst 22-31 procent van het aantal verkeersdoden en -gewonden kan worden voorkomen.” Bovendien zou de overlevingskans voor een voetganger bij een botsing met een auto op 95 procent liggen op een 30 km-weg, waar dat 85 procent is op een 50 km-weg.

We horen u denken ‘30km in de gemeente Bergeijk is mooi maar dat is toch al vaak zo en wanneer wordt er nu eindelijk eens daarop gehandhaafd?’ Overal 30km klinkt als een kleine verandering omdat veel straten en wijken binnen de bebouwde kom al zijn aangemerkt als 30 km-gebied. Het voorstel van Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil echter uitgaan van een wettelijke norm die veiliger is voor kwetsbare weggebruikers. De automobilist is in het voorstel van VVN binnen de bebouwde kom voortaan als het ware ‘te gast’. Dat is een heel andere invalshoek dan een norm die vooral snelheid en doorstroming bevordert. De huidige norm gaat nog uit van de automobilist. De lagere maximumsnelheid kan veel leed voorkomen. Als 30km per wet de norm wordt, scheelt dat heel veel werk in plaats van dat er gekeken moet worden per weg of 30km de norm wordt. VVN draait het dus om: 30km de nieuwe norm tenzij de wegbeheerder kan aantonen dat een hogere limiet gewenst en verantwoord is. Bijvoorbeeld doordat op 50km-wegen de kwetsbare verkeersdeelnemers gebruik kunnen maken een vrij liggend voetpad of fietspad.

Handhaving is belangrijk. Dat moet zeker intensiever. Daarvoor zijn we als Werkgroep VVN Groot Bergeijk zoekende naar eigentijdse oplossingen in overleg met diverse instanties. Maar laten we daarnaast eerlijk zijn, het begint bij onszelf. Bij ons eigen gedrag en strekkend goed voorbeeld naar onze kinderen: pas de snelheid aan voor dat ene fatale moment waar we vroeg of laat in het verkeer allemaal voor kunnen komen te staan.

Voor meer informatie: https://vvn.nl/nieuws/6-vragen-over-een-snelheidsverlaging-binnen-de-bebouwde-kom

Wenst u nadere informatie?

Wilt u reageren op dit artikel?

Mail ons: grootbergeijk@vvnregio.nl

Werkgroep VVN Groot Bergeijk

Oktober 2022

Een cadeau van waarde

De missie van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is ‘Iedereen veilig over straat’. Iedere verkeersdeelnemer kan bijdragen aan veiliger verkeer. Door een fietshelm te dragen bescherm je jezelf én maak je het voor anderen ook normaler een helm op te zetten. We helpen je op weg met onderstaande tips. Meedoen is makkelijk!

Je hersenen zijn een bijzonder en kwetsbaar orgaan. Ze zorgen ervoor dat je kunt bewegen, onthouden, denken en voelen. Je hoofd beschermen is dus van groot belang. Als fietser in het verkeer ben je kwetsbaar bij een botsing of val, of dat ongeluk nou ontstaat door jezelf of een andere weggebruiker. De fietshelm is een makkelijke manier om ernstig letsel te voorkomen.

Jong geleerd is oud gedaan! Wat let ons?

  • 83% van de ouders met een kind van 1-12 jaar voelt zich er verantwoordelijk voor dat zijn/haar kind veilig is op de fiets
  • 34% van de ouders heeft al een helm voor hun kind in huis. Bijvoorbeeld voor het fietsen, skiën of skeeleren.
  • 70% van de ouders denkt ervoor te kunnen zorgen dat zijn/haar kind (1-12 jaar) een fietshelm draagt

Wat feiten op een rijtje:

  • In 2020 waren voor het eerst de meeste verkeersdoden fietsers: 229. Het hoogste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar. Een derde hiervan bestond uit e-bikers.
  • Draag je een fietshelm bij een botsing of val dan is de kans op ernstig hoofd- of hersenletsel 60% kleiner. Het risico op dodelijk hoofd- of hersenletsel is dan 70% kleiner.
  • Als iedereen een fietshelm draagt, zijn er naar schatting 85 verkeersdoden en 2.500 ernstige verkeersgewonden minder per jaar.
  • 50-plussers hebben vaker een (enkelvoudig) fietsongeluk. Ze hebben te maken met een verminderd reactie vermogen; de combinatie met de e-bike die harder kan, werkt ook meer ongelukken in de hand. Omdat 50-plussers lichamelijk kwetsbaarder zijn, heeft een ongeluk ook grotere gevolgen.

Voor jong en oud: een cadeau voor de aanstaande feestdagen?

Voor meer informatie:

https://vvn.nl/fietshelm

https://vvn.nl/ervarenrijder

Wenst u nadere informatie?

Wilt u reageren op dit artikel?

Mail ons: grootbergeijk@vvnregio.nl

Werkgroep VVN Groot Bergeijk

December 2022

Word jij goed gezien?

Gelukkig vinden veruit de meeste fietsers (95%) het gevaarlijk om in het donker geen verlichting aan te hebben. In het donker en bij slecht zicht is het dan ook verplicht verlichting te voeren. Het is vooral belangrijk dat je in het donker zelf goed gezien wordt!

Zoals u zult hebben opgemerkt hangen op diverse plekken in de gemeente Bergeijk grote spandoeken om iedereen attent te houden op het belang van goede fietsverlichting.

Daarnaast werd er afgelopen week op de basisscholen in Bergeijk een intrigerende les voor de kinderen gegeven door Jan van Schijndel zoals hier op BS De Klepper in Luyksgestel. Kinderen leerden hoe belangrijk het is in het donker op te vallen in het verkeer. Voor iedereen was er een reflecterend hesje!

Dit is voor fietsers én voetgangers - jong en oud - van belang: bij regen, schemering en in het donker valt felle​ of lichtgekleurde kleding het beste op. Reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen.

Voor meer informatie:

https://reflectionday.nl/over-rd/

https://www.youtube.com/watch?v=WL0CPI-ifHU

Wenst u nadere informatie?

Wilt u reageren op dit artikel?

Mail ons: grootbergeijk@vvnregio.nl

Werkgroep VVN Groot Bergeijk

 

Blijf uit de dode hoek verkeersles voor alle scholen in Groot Bergeijk

Elke dag fietsen duizenden kinderen over straat. Waar ze ook naartoe gaan, onderweg komen ze altijd verkeer tegen. En dat is niet zonder gevaar. De dode hoek is zo’n gevaar waar veel kinderen zich vaak niet bewust van zijn. Daarom hebben 130 leerlingen van 7 basisscholen in de gemeente Bergeijk meegedaan aan het verkeersveiligheidsproject: Dode Hoek. Het Dode Hoek project is een jaarlijks terugkerend verkeersveiligheidsproject voor groep 8 en leert de kinderen om risico’s rondom grote voertuigen in het verkeer te herkennen en om hierop in te spelen.

Grote vrachtwagen geeft inzicht in Dode Hoek

Tijdens de les kregen de kinderen informatie over de gevaren van de dode hoek. En tips hoe je deze kunt ontwijken. Dat voorkomt gevaarlijke situaties en ongelukken. Hierna konden de kinderen zelf ervaren hoe het in het echt werkt met grote voertuigen. Op het terrein van het Ploegpark stond een grote vrachtwagen waar de kinderen om de beurt in plaats mochten nemen. Zo konden ze zelf ervaren wat een chauffeur wel - en nog belangrijker - niet kan zien achter het stuur! Want ook al heeft een vrachtwagen wel zes spiegels, dan nóg kan de chauffeur niet alles zien! Een slimme tip: kun jij de chauffeur (via de spiegel) zien? Dan kan hij jou ook zien.

Door naast, in en bij zo’n grote vrachtwagen te staan, krijgen de kinderen meer zicht op de mogelijke gevaren en begrijpen nu ook dat, zeker bij een bocht naar rechts een vrachtauto veel ruimte nodig heeft en dat ze voor de veiligheid uit de dode hoek moeten blijven. De belangrijkste les die ze leerden: ‘blijf rechts en ruim achter de vrachtwagen met minimaal drie meter afstand’.

Klankenbos; ogen én oren open in het verkeer

In een aanvullend verkeersproject leerden de kinderen hoe belangrijk je zintuigen zijn en wat voor effect het heeft op je zicht en reactievermogen wanneer je bent afgeleid door bijvoorbeeld muziek. Met een koptelefoon met muziek op hun hoofd legden de groep 8-ers een parcours af en moesten ze aangeven wat ze onderweg allemaal gezien en gehoord hebben. Daarna liepen ze dezelfde ronde zonder enige afleiding. De verschillen waren opzienbarend en een echte eye opener: je mist veel als je niet alles hoort. Kortom, niet met oortjes of koptelefoon met harde muziek aan op de fiets, maar met aandacht voor de wereld en het verkeer om je heen!   

Wenst u nadere informatie?

Wilt u reageren op dit artikel?

Mail ons: grootbergeijk@vvnregio.nl

 

Werkgroep VVN Groot Bergeijk

 

 

 

Verbeter uw zichtbaarheid in het verkeer

Met de komst van de herfst en de winter worden de dagen korter en de nachten langer. Dit betekent dat de fietsers en voetgangers, die zich vaak in de ochtend- en avondspits in het verkeer bevinden, te maken krijgen met verminderde zichtbaarheid. Om gevaarlijke situaties en ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen, is het van cruciaal belang om goed zichtbaar te zijn in deze donkere periode.

 

Verhoogde risico's in het donkere seizoen

Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) neemt het aantal verkeersongevallen met de fiets en voetgangers toe in de periode tussen oktober en maart. Tijdens deze maanden is er minder daglicht en vaker dichte mist en regenval, wat leidt tot verminderde zichtbaarheid voor alle weggebruikers.

 

In 2020 waren er in Nederland 203 dodelijke slachtoffers onder fietsers en 71 onder voetgangers, volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel niet alle ongevallen te wijten zijn aan verminderde zichtbaarheid, kan het vergroten van de zichtbaarheid van fietsers en voetgangers aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van deze tragische cijfers

 

Tips om uw zichtbaarheid in het verkeer te verbeteren

Een goed zichtbare fietser of voerbanger heeft een grotere kans om gezien te worden door automobilisten, wat de kans op ongevallen verkleint. Hier zijn enkele tips om uw zichtbaarheid te vergroten:

 

1. Reflecterende kleding en accessoires: Draag kleding en accessoires met reflecterende materialen, zoals een veiligheidshesje. Deze weerspiegelen het licht van de koplampen en maken u zichtbaarder voor automobilisten.

2. Felle kleuren: Kies voor felle kleuren zoals wit, geel, oranje of rood, omdat deze beter opvallen in het donker.

3. Verlichting: Fietsen moeten altijd voorzien zijn van werkende voor- en achterlichten, en deze moeten worden ingeschakeld zodra het begint te schemeren. Een heldere koplamp en achterlicht zijn cruciaal om gezien te worden en vermindert het risico op een ongeval met maar liefst 17% (bron: SWOV).

4. Reflectoren: Zorg ervoor dat uw fiets is uitgerust met reflectoren op de wielen, pedalen en het frame. Deze reflectoren vergroten uw zichtbaarheid vanuit verschillende hoeken. Een studie van de ANWB toont aan dat reflectoren het risico op ongelukken met 20% verminderen.

5. Zichtbare route kiezen: Als het mogelijk is, kies dan routes waar voldoende straat verlichting is en vermijd donkere, afgelegen weten.

6. Wees alert: Ondanks alle voorzorgsmaatregelen ga er niet van uit dat automobilisten u altijd zien. Maak oogcontact als dat mogelijk is, vooral bij het oversteken van wegen en blijf uit de dode hoek. Dit vergroot de kans dat automobilisten u opmerken.

Spandoek Bergeijk

Wat speelt er in jouw buurt?